Efendim

Ken’an Rifâî  ismini ilk duyduğumda 29 yaşında idim. Günlük hayatın içinde pek çoğumuzun takip ettiği eğitim silsilesini tamamlamış, yaşamımı idâme ettirmek için çalışmaya başlamış,  iş, ev, aile, arkadaşlar, yıllık tatiller arasında geçen bir hayat sürmekteydim. Hayatımdaki önceliğim iş hayatım, sonra da kendi rahatım idi. Belli ahlâk kuralları çerçevesinde yaşamaya çalışırken her gece uyumadan önce kelime-i […]

Gayret Okulu

Bugün, çalışmakta olan dününe ve yarınına sahip çıkmaktadır. Şu anda çalışmayan, dün çalışmış ve yarın çalışacak sayılamaz. İnsanın her dâim gayretini sürdürmesi, okyanus içinde vücud teknesi ile gönül dümenini O’nun istikametine doğru çevirip kulaç atarak süzülmesi gibidir. Sabah uyandığı ilk andan itibâren her nefeste kulaç atmak durumundadır. Aksi takdirde verdiği o nefesin ziyan olması olağandır. […]

Tekkelerden Üniversitelere

Eskiden tasavvuf tekkelerde öğretilirmiş. Tekkeler kapatıldıktan sonra, sohbet meclisleri çeşitli yerlerde sürdürülmüş. Mürşid, her olanı Allah’dan bilen kişidir. Buna istinâden kâmiller, tekkelerin kapatılmasını da Allah’dan bilip irşada sohbet ve kitapları ile devam etmişler. Bu mürşidlerden biri de, Ken’an Rifâî Hazretleri’dir. *** Allah her an yeni bir şanla dirilir ve bize düşen de değişen koşullara ayak […]

Bir Tohum

Bu ülke insanı inanarak, isteyerek ve çalışarak neler yapmış, yapabilir yaşayarak gördüm,  görüyorum. Çok şükür. İşte tam da bu nokta “Biz bir şey yapamayız” algısının yıkıldığı nokta. Eğer biz gönülden inanırsak, istersek ve çalışırsak istediğimiz her şeyi diğer ülkelerden çok daha da güzel yaparız. Ecdâdımız yapmış, tarihimiz bunları gösteren, inanılması güç örneklerle dolu. Sadece dünyaya […]

Ne Haber? Açık Denize Yolculuk

Tasavvuf bir deryâdır. Kulların o deryadan alabilecekleri, kendi kapları kadardır. Herkes o deryaya ulaşacaktır; ancak, ismi kadar… Ama Allah’ın cemâlini görme ve bütün isimlerini idrak etme zevkine ancak mürşitle ulaşılır.   Mutasavvıf yazar Cemâlnur Sargut’un Allah’ıma Sefere Çıktım, Kur’an ile Var Olmak isimli kitaplarının ardından serinin üçüncü kitabı olan Açık Denize Yolculuk, Temmuz ayında raflardaki […]

Zulümle Mücadele

Oruç tutalım tutmayalım, bal kavanozuna batmışcasına bir neşe ile geçirdik Ramazan’ı. Yılın en sıcak aylarına denk gelen bu uzun günlerde özellikle susuzluğumuzu ayrı bir zevkle yaşadık. Akşam üzerlerine doğru donuklaşan bakışlarımızı ve ofisteki toplantılarda tutuklaşmalarımızı bile neşeyle kabul ettik. Çocukça bir muziplikle -normalde yemek yemediğimiz saatlerde yaptığımız- iftar sonrası karpuzlu, dondurmalı kaçamakları da çok sevdik. […]

Nokta-i Şems-i Hakîkat

İleride biz onlara hem dış âlemde hem de kendi içlerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açık seçik belli olacak. Rabbinin her şeye şâhit olması yeterli değil mi? (Fussilet, 53) Parçanın bütüne olan karşı konulmaz çekilişi gibi, ilmin de kemâline ermesinin kaçınılmazlığının idrâkinde bir bilincin şehâdeti olan, Ken’an Rifâî Hazretleri’nin “Bir gün […]