Yazan: Sezin Özdemir

Seni Sevdim Kimi Sevdim ise Sevdim Seveli…

Dost olanların ortak özelliği belki de sonsuz bir vericilik ve cömertlik… Onlar nefislerini, kötü huylarını hattâ evlâtlarını düşünmeden verebilecek kadar Allah’ı seven ve O’na güzel bir borç vermenin ve O’nunla dirilmenin zevkini yaşayanlardı…   Onlar “Bugün mülk kimin?” sorusuna “Vallahi senin Allah’ım” demenin, gönül beytini “tavaf edenler, ayakta duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için” Allah’tan […]

Nokta-i Şems-i Hakîkat

İleride biz onlara hem dış âlemde hem de kendi içlerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açık seçik belli olacak. Rabbinin her şeye şâhit olması yeterli değil mi? (Fussilet, 53) Parçanın bütüne olan karşı konulmaz çekilişi gibi, ilmin de kemâline ermesinin kaçınılmazlığının idrâkinde bir bilincin şehâdeti olan, Ken’an Rifâî Hazretleri’nin “Bir gün […]

Lâ Mevcûde İllâ Hû

“İnsan ömrünün yaklaşık 800-1000 sene olduğu Nuh (a.s.) zamanında bir kadın ağlayarak hazrete gelir ve oğlu 275 yaşında öldüğü için ne kadar üzgün olduğundan dert yanar. Hz. Nuh “Bu kadar üzülme, âhir zamanda bir ümmet gelecek ve ömürleri sadece 70 – 80 yıl olacak, onlar ne yapsın?” der. Kadın çok şaşırır ve sorar: “Ev de […]

Ağlamakla Tayyedersin

Bismillahirrahmanirrahim               De ki: Rabbimin kelimelerini anlatmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha ilâve edilse Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. (Kehf,109)               Kur’ân-ı Kerîm’in hakîkati olan, varlığı ve yokluğuyla her nefes O mânâyı nakş eden İnsân-ı Kâmil ummânlarını idrâk etmek, küçücük aklı ve gönlüyle bir katreye düşmemişti. “O” kelimeyi […]