Editörden (Eylül 2013)

Merhaba dostlar,   Bu ay son derece aşk dolu bir konumuz var: “UMRE ZİYARETİ.” Ev sahibi çağırmadan gidilemeyen, aşktan yanmadan çağrılamadığınız ve çağrılıp gittikten sonra ancak “AŞK BUDUR!” diyebildiğiniz bir garip, bir efsunlu seyahat… İlk defa gidenlerin korku ile karışık merak duyduğu, daha önce gitmiş olanların hasret bitiyor hissi ile dolduğu bir mübârek ziyâret…   […]

Sohbetler (Eylül 2013)

“Medine’nin hoş bir edebi ve terbiyesi vardır. Ora­da Nât-ı Nebevî’den başka bir şey söylenmez. Halbuki Mekke’de sazı da, şarkısı, raksı da hep tamamdır. Medine’nin edebi, zâta mazhariyetinden dolayıdır. Mekke ise esmâ ve sıfata mazhardır.” (Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 2000, s. 39) *** “Şam’da bir kadın vardı. Otuz küsur defa Şam’dan Mekke’ye yaya olarak […]

Cemalnur Sargut ile Söyleşi – “Allah’la İrtibatı Artırmanın En Güzel Yollarından Biri Mekke ve Medine’de Olmaktır”

“Allah’la İrtibatı Artırmanın En Güzel Yollarından Biri Mekke ve Medine’de Olmaktır” Cemâlnur Sargut   Allah’ın büyük lûtfu olarak gene Kâbe’deyiz. Siz şimdi diyeceksiniz ki, “siz çok geldiniz, aynı heyecanı duyuyor musunuz?” diye… İnanın, her seferinde daha heyecanlı geliyorum ben. Hiçbir seferde aynı olmuyor. Göreceksiniz çok çok gelenler de aynı şeyi söyleyecekler. Bu büyük bir lûtuf […]

Îfâ-yı Hac

Kâbetü’l-uşşâk için ben yollara düştüm bugün Hem bevâdî-i hevâ-yı nefsi hep geçtim bugün Gıll ü gış, benlik libâsından çıkıp oldum revân Tâat ihrâmiyle irfân-ı Arafât’a bugün   Taşlayıp Minâ-yı aşkta nefs ü şeytan varlığım Beyt-i rûy-i yâri tavf etmek bana oldu nasîb Hâl-i ruhsârı Hacerü’l-esved’e sürdüm yüzüm Sa’y ile oldum safâ-yı vahdete el-hak karîb   […]

Kâbe’de Cuma Hutbesi

KÂBE’DE CUMA HUTBESİ Allah’a (c.c.) sonsuz hamd ve sena, O’nun beşer içinde en hayırlı kulu ve elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salât ve selâm ile… Yaratan ve yarattıklarını yaşatan ve yöneten ancak Hüküm sâhibi olan Allah’tır. O’ndan geldik ve dönüşümüz yine O’nadır. Salât ve selâm, Allah’ın Resûlüne (s.a.v.), O’nun ehli beytine, ashâbına ve Ramazan’ı ve ömrünü […]

Kendime Mektup

Süleyman Çelebi Hazretleri’nin gönüllere nakşolan mevlidine başlarken dediği gibi “Allah âdın zikredelim evvelâ, vâcip oldur cümle işte her kula…” Maksadın, en kutsal yolculuğa dâir birkaç kelâm etmek ise Allah adını zikrederek başla. Zikret ve niyaz et ki buna kalkışmakla edepsizlik etmiş olmayasın. Zirâ senin anlatmaya çalışacağın yolculuk, şeklî hiçbir tasvirin içine sığmayacaktır. Şartlarını anlatmaksa vazifen, […]

Beni Bir De Senden Dinleseler

Döndüğüm bu yerde neredeydim, şimdi neredeyim? Hattâ ben kimdim, şimdi kimim? Bunların cevabını veremeyecek kadar hâlâ sendeyim!   Secdeye sensiz ilk defa yüz sürdüğüm gün, abdestimi alıp huzuruna vardığımda olacaklardan habersizdim: “Allahuekber” dediğim an, gözyaşlarım hasretle dökülmeye başladı… Senden uzak olmak, işte o an, hiç kapanmayacak bir yara gibi oturdu yüreğime…   İnsanlar benim duygularımı […]

Aşka Yolculuk, Aşkla Yolculuk

Bir kez daha anladım ki bu aslında “Aşka Yolculuk” ama “Aşkla Yolculuk”… Bu yolculuğa çıkarken yanınızda olması gereken en önemli şey AŞK ve onu size öğreten ÖĞRETMEN. Bunlar eğer yanınızdaysa, yaşananlar, yaşanacaklar, hissedilenler o kadar dolu dolu oluyor ki insan çok uzun süre geri gelemiyor. Birbirinden ayıramayacağımız iki güzellik: Medine ve Mekke… Uçaktan indiğinde seni […]

Nerede Muhammed, Orada Zarâfet

2009 yılının Ramazan ayında nasib olan umreden geldikten sonra hep şunu istemiştim: Keşke Mescid-i Nebevî’nin bir köşesinde hayatımı sürdürsem… Evim, kazancım olmasa da olurdu. Mescidde yatardım nasıl olsa; orada aç kalmak da mümkün değil. Mutlaka yemek dağıtan, yoksulları doyuran birileri de var. Ekmek elden, su gölden mutlu ve huzurlu yaşayıp giderdim. Fakat zaman içinde şunu […]