Editörden (Temmuz 2014)

Sevgili Her Nefes dostları,   Bu çok özel ve güzel sayımızda konumuz da bir o kadar özel ve güzel. Bu sayımızı Temmuz ayında Hakk’a yürüyüşünün 64. senesini idrak etmeye çalışacağımız, gönüller sultanına, büyük ve gerçek bir öğretmene, bir insan-ı kâmil’e ayırdık. Bu sayımızda yazılı eserleri, hayatı, hâdiseleri karşılayışı ve elbette yetiştirdiği eşsiz öğrencileri ile hepimizin […]

Sohbetler (Temmuz 2014)

Namazın Hakk’a yöneliş olduğundan, huzur ve gönül zevki ile kı­lınması gerektiğinden konuşulurken Hocamız şu vak’ayı anlattı: – “Bir gün Harem-i Şerif’te namaz kılıyorduk. Yanımda, Ali Efen­di isminde ulemâdan bir zat vardı. Onun yanında da gayet acayip hare­ketler yaparak rükûa ve secdeye varan bir kimse namaz kılıyordu. Selâmdan sonra Ali Efendi, bu ne biçim adam, namazım […]

Cemalnur Sargut ile Söyleşi – “Ken’an Rifâî Hazretleri’nde, Hakîkat-i Muhammedî’yi Tamamiyle Seyretmek Mümkündür”

  . “Cemâlnur Sargut ile Açık Deniz’e Yolculuk”, çok yakında okurlarla buluşacak olan bir kitap… Cemâlnur Sargut Hocamızın Sâdık Yalsızuçanlar ile birlikte yaptıkları televizyon programından yola çıkılarak hazırlanan bu kitaptan, hocamızın Ken’an Rifâî Hazretleri’ne dair sohbetlerinin bulunduğu bazı kısımları sizinle paylaşıyoruz.   “Ken’an Rifâî Hazretleri’nde, Hakîkat-i Muhammedî’yi Tamamiyle Seyretmek Mümkündür”   Cemâlnur Sargut   Efendim […]

Şükürler Olsun…

Hamd olsun Ken’an ilinde doğmuşum, Bunca yıldır O’nun nuru ile dolmuşum, Sevgisiyle, bilgisiyle, irşâdıyla yoğrulmuşum, Başka ne istenir ki, şükür elhamdülillah.   Şimdi artık âşık gibi sevebilsem, Her vücutta artık seni bulabilsem, Her olandaki hayrı görebilsem, Başka ne istenir ki, şükür elhamdülillah.   Ah! Edep edip de insan olunca, Üftâde olup yükselmeye fırsat bulunca, İrâdeyi […]

Bir Aşk Mektubu: Hasret-i Ken’ân

 “Her şey aslına dönecek.” Aslım, burhânım, cân’ım… Biri, biriyle ilk kez buluşacaktı. O buluşma vaktini beklerken, çok heyecanlılardı. Onların heyecânını paylaşabilmek için kendimi yerlerine koymaya çalıştım, bizi düşündüm… Ya ben Seninle ilk kez yüz yüze, göz göze buluşacak olsaydım? İçim titredi… Sâhi, bir gün karşılayacaksın beni değil mi?   Âh, sanki şimdi “ayrı” mıyız? Ama […]

Bir Nokta İdim

Bir Nokta İdim Bir nokta idim kıldı benî kaamet-i Tûbâ Giydirdi eliften beni tâ yâ’ye o Mevlâ Âyanda iken gizlice bir gevher-i yektâ Rabbim beni kıldı ulu bir Kâ’be-i Ulyâ İdrâk-i me’ânî ile rûh ufkunu geçtim Ol sikke-i kevneynin özü cevheri bendim Cismim görerek sen beni gördün mü sanırsın Gölgem bu benim yoksa sen aslım […]

İrfan Seviyesi ve Dünyaya Bakış

Ken’an Rifâî Hazretleri, erkeǧin irfan ve kemâli arttıǧı ölçüde, kadına verdiǧi deǧerin ve muhabbetinin de arttıǧını ifâde eder; ona göre erkeǧin kadına bu muhabbeti, onların vücutları aynasında Hakk’ı müşâhede edebildikleri içindir ve bu olgun görüş İslâmiyet ile kemâlini bulmuştur.   “Kadınlık eski ihtişam ve kudretini kaybetmedi mi Efendim?“ diye soran bir talebesine, “Kadınlık deme kadınlar […]

“Hiç”

Sevgiyle başlıyor her şey; ilk olarak anne ve baba, âile ve sınıf arkadaşları… Zamanla içeride büyüyor ve okuldaki karşı cinslerine karşı aşk patlamalarıyla çoğul aşklara yöneliyor. Zamanla aşkın beşer üzerinde nefrete ne kadar yakın olduğunu anlıyorsun. Tâ ki hepsinin birer zuhûrat olduğunu idrak edene kadar! Sonrasında o perdenin üstündeki gölgeler, perdenin kaldırılması ile birlikte kayboluyor. […]

Yolumun Efendisi

“Mürşit ile dünya hayatında karşılaşmak bir lûtufdur” derler büyüklerimiz. Herkesin mürşidi kendine göre en güzeli, en büyüğüdür. Âcizâne bizim mürşidimiz Ken’an Rifâî Hazretleri de bizim güzelimiz, bizim kutbumuz ve bizim Allah’a giden aşk yolculuğunda yol göstericimizdir. Ben kim, o büyük sultan hakkında yazmak kim… Efendim’in izniyle küçücük aklımın algıladığı kadar yazabilirim ancak. Doğduğumdan beri hayat […]