Semâ

Cemâlnur Hocamıza âit www.cemalnursargut.org sitesinde bulunan makaleler içinde “Semânın Mânâsı” isimli bir yazı vardır. Bu yazıda semâ hakkında şöyle der:

“Semâ, lûgatte duymak, işitmek anlamına gelir. Allah’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim Oku! diye başlar. Okuyan, Peygamber gibi kendine ait her türlü istek ve arzudan geçip Allah’a ayna olmuş, Allah’ın söylediğini aynasında yansıtan, ney’e benzeyen bir kâmil olunca, okunan kulağa geldiğinde mânâsı ile rûhu ve sesleri ile de vücûdu harekete geçirir.

İşte Kur’an’ın mânâsının mûsıkîsini dinlemeye, dinlerken de vecde gelerek coşkuyla raks etmeye ve dönmeye semâ denir. O halde insanı yaratanına götürmeyen bir mûsıkî ile dönmek, semâ olamaz. Semâ, ruhtan kaynaklanmalıdır, cesedden değil. Semânın sağdan sola kalbin etrafında çark atıp dönerek, Allah’ın sonsuzluğuna teslim oluşu anlatan bir ibâdet olduğunu unutmamak gerekir.”

Dönmek, kendi etrafında Allah için dönmek… Dönerken  içindeki dünyaya ait kötü huyları, arzuları, hevesleri atmak… Döne döne, içinde bulunan vücûdu bırakmak, havaya karışmak, bedenin kısıtlarını yok edip evrenle bir olmak… Dönmek, sadece Allah’ı düşünerek dönmek… Maddeyi mânâya katmak, maddeden kurtulmak ve sadece dönmek… Özgürce, aşk ile, yaradan için dönmek, yaradana dönmek.Semâ, Allah aşkının taştığı anda yanmamak için harekete geçmek… “O” her an yeni bir şanla dirilirken bence semâ O’na olan hasreti en lâtif şekilde ifâde etmek…

Ney’e benzeyen insân-ı kâmilin  hayatının her ânında bu aşk ile vecd hâlinde olduğunu düşünüyorum. O zaman  kendi kendime diyorum ki, şeklî olarak yapılan semâ bizler için, gerçek semâ ise her hâlinde Allah ile olan insân-ı kâmil için… Tıpkı kendi etrafında sürekli dönen dünyamızın, bu dönüşünü güneş etrafında da  devam ettirmesi gibi, varlığı sadece dönmek olan, dönerken dönüştüren insân-ı kâmil’in vücûdu benim için semâ.

Sultan Veled’in bir tören haline getirerek bugünkü halini alan semâ törenleri, artık pek çok vesile yurtiçinde ve yurtdışında yapılmakta. Kültürümüzün güzel bir parçası olan mânevî anlamının dışında görsel bir etkisi de bulunan semâ törenlerinin artmasının insanları tasavvufa, düşünmeye sevk etmesini, ve cüz’den kül’e geçmemizde yardımcı olmasını umuyorum. İçten dışa olduğu kadar dıştan içe de etki olduğunu göz önüne alarak kendi idrakimiz çerçevesinde bu ve benzeri törenlerin Allah’ın sonsuzluğuna teslim olmamıza vesile olmasını dilerim.

The following two tabs change content below.

Yeşim

Allah istedi bir gün doğdum, kader ne icap ettirdiyse yaşadım ve Allah'ın takdir ettiği vade gelinceye kadar da onu yaşayacağım. Gerisi teferruat. Allah kendisinden razı olanlardan ve kendisinin razı olduklarından kılsın.

Son Yazıları: Yeşim (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın