Girdi yapan Melike Türkan Bağlı

Bir Vizyon ve Hizmet Markası: TÜRKKAD

Ankara’da 6 Mayıs 1966 tarihinde bir dernek kuruldu. “Ev Kadınları Derneği” idi adı… Mutasavvıf ve mütefekkir Sâmiha Ayverdi, o dönemde memleketin içinden geçmekte olduğu fikrî ve sosyal darboğazı aşmak, toplumu bölünme noktasına getiren fikir akımlarının gençler arasında tesir göstermesini aileyi ve ailenin temel direği olan kadını güçlendirerek engellemek ve toplumda birleşmeyi sağlayacak değerleri hâkim kılmak […]

Japonya’da Bir Selâmet Kapısı

Dünyanın öbür ucuna, Japonya’ya doğru uçuyoruz. Uçakta yanımda oturan genç adamın Suriyeli olduğunu öğreniyorum. Yarım yamalak anlaşıyoruz. Birkaç arkadaşıyla birlikte Osaka’ya, kendi memleketlerinden bir arkadaşlarının yanına gitmekte olduklarını söylüyor. Hepsi de otomobil tamircisiymiş. Japonya’da çalışma imkânı bulabileceklerini düşünüyor. Halep’ten ve Şam’dan bahsediyoruz. Neredeyse tamamen yıkılan şehirler… İslâm coğrafyasının bu en kadim bölgesi, birkaç senedir inim […]

Vaktin Sâhibi

Mayıs, ayların şâhıdır. Mayıs sonu ise, mevsimler arasında şanlı bir yeri olan yazın, elinde güneşin ve günün sancağıyla istiklâlini ilân ettiği dönemdir. Hz. Fâtih’in İstanbul’u fethinin de bu döneme denk düşmesi bu bakımdan mânidardır. Bizler için her vakit mühim olan bu zaman diliminin bu yılın nasibine düşen bölümünde, bir gönüller fâtihinin mânevî dünyası içine dâvet […]

Uzakdoğu’da Bir Zemzem Kuyusu

Çocukluğumda dünya bu kadar küçülmemişti; o yüzden daha da uzaktı herhalde Uzakdoğu… Ancak tarihin ve sosyolojinin genel geçer doğrular, bazı hayatlar için geçerli olmayabiliyor. Uzakdoğu’nun uzaklığı meselesi de, bizim ailemiz için başka bir anlam taşıyor. Türkiye’nin iki büyük şehrinde yaşayıp yetişen annem ve babam, evliliklerinin ilk yılında, yurdun Doğu sayılabilecek bir şehrine, Gaziantep’e taşınmış ve […]

Gazze’nin Duası

Zaman yaz günlerinde, bir filin yavaş ve telâşsız adımlarıyla ilerler gibidir bazen… Güneş, sisteminin ortasından mağrur bir kraliçe gibi ağır ağır yükselir. Yapraklar, ömürlerinin son demine girdiklerini bildiklerinden rehâvet içinde dalların ucunda salınırlar. Rüzgâr, kararsızca eser ve durur. Sonra yeniden esmeyi düşünür ama bekler… Çiçeklerin kokusu havada asılı kalır. Tatiller, planları askıya alır; hareketler yavaşlar… […]

Bursa’nın “B”si

Sık sık soyadımı hecelemem gerekiyor: Telefonda müşteri temsilcilerine, bankada gişe memurlarına, hastanede işlem yapan görevlilere… Ad, yanlış yazılınca işlemler hükümsüz oluyor. Yani bu mesele, kritik… Bu bakımdan, adımın ve ikinci adımın doğru anlaşıldığından –nedense?- genelde emin oluyorum da, sıra soyadıma gelince önce söyleyip ardından “Bursa’nın ‘B’si ile…” diyorum… Titizce… Yanlışa mahâl vermemek için… Böylece Bursa, […]

Varlığın Yokluğuma Değiyor…

Gece, varlığın yokluğa değmesinden doğan bir rüzgâr ile ses buluyor. Varlığın, yokluğuma değiyor; ince bir sızı yüreğime doluyor… Uludağ’ın etekleri, bir dervişin tennûresinin etekleri gibi, kendisini giyinmiş olan yokluğun etrâfında dönüyor. Belli belirsiz, ağır ağır… Eski bir zamanda karalanmış satırları hatırlıyorum… Dağın etekleri dönerken, benim de başım dönmüş: Çiziktirmişim… Varlığının yokluğuma değişi, ince bir jilet […]

Ne Haber? Cemâlnur Sargut’tan Yeni Kitap: “Allah’ıma Sefere Çıktım”

“Bu âleme gelmekten maksat, maddeden mânâya, kuldan Hakk’a doğru alınan yolda idrakli olmak, nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Bu seyahat, hem kulun içinde hem de kulun dışında gerçekleşir. Yaşamak, idrak etmek demek olduğuna göre kul, bu yolculukta bir yandan aczini ve yokluğunu anlar, bir yandan da kendindeki Yaradan’ın kıymetini bilir ve ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’ […]

Almanya’da İslam’ın Sesi

Her yıl dâvetli olarak konferans vermek üzere pek çok defa yurtdışı seyahati yapan Cemâlnur Hocamız, yurtdışı konferans sezonunu genellikle Almanya ile başlatıyor. Almanya’nın Frankfurt şehri, 2003 yılından beri her sene kendisini ağırlıyor… Frankfurt’un merkezindeki Kutsal Kadın Kilisesi (Liebfrauenkirche), Haus am Dom ile birlikte hocamız için önemli bir konferans mahalli… İki mekân da her yıl bir […]

Ne Haber? Harakâni Hazretleri’nin Huzurunda

Bundan birkaç yıl önce uçağımız Erzurum’a inip de başımızda Cemâlnur Hocamız olduğu hâlde bizi oradan alan ve Kars’a doğru götüren otobüslere bindiğimizde gökyüzünde parlak bir güneş vardı. O tatlı bahar gününde Kars’a doğru yol alırken hayatımıza yeni bir can katacak olan Harakânî Hazretleri’ni henüz tanımıyorduk. Kars’a varınca târifsiz lezzetteki bir kokuyla kokan huzurlarında mest olmuş […]