Ne Haber? Cemâlnur Sargut’tan Yeni Kitap: “Allah’ıma Sefere Çıktım”

“Bu âleme gelmekten maksat, maddeden mânâya, kuldan Hakk’a doğru alınan yolda idrakli olmak, nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Bu seyahat, hem kulun içinde hem de kulun dışında gerçekleşir.

Yaşamak, idrak etmek demek olduğuna göre kul, bu yolculukta bir yandan aczini ve yokluğunu anlar, bir yandan da kendindeki Yaradan’ın kıymetini bilir ve ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’ lûtfuna mazhar olur. Hele bir de ölmeden evvel ölme seviyesine ulaşırsa cenneti burada yakalar, sonsuz huzur ve mutlulukla hakiki kulluk derecesine yükselir.

Allah’ıma Sefere Çıktım, bu seyahatin merhalelerini anlatıyor. Kişiyi ona şah damarından da yakın olan Allah’a yöneltiyor.

Cümlemize hâl etmek nasip olsun inşallah.”

Bu sözler, mutasavvıf ve yazar Cemâlnur Sargut’un Nefes Yayınevi’nden çıkan yeni kitabı “Allah’ıma Sefere Çıktım”ın arka kapağından… Bu âlemdeki her insanın, farkında olsun ya da olmasın, seferde olduğunu, hem de Allah’a doğru seferde olduğunu anlatan eser, hakikati arayan, onu bulmak yolunda gayret göstermek mecburiyetinde olduğunu hisseden herkesin başvurabileceği bir mâhiyette kaleme alınmış. Ayrıca Cemâlnur Sargut Hocamızın anlatımından alışkın olduğumuz özelliklere bu kitapta da rastlıyoruz: Yalın bir dil, açık bir anlatım ve günlük hayattan örnekler…

Kitabın ortaya çıkış vesilesi, Cemâlnur Hocamızın Beyaz TV’deki “Cemâlnur Sargut’la Aşka Yolculuk” programı…  Ferda Yıldırım’ın soruları, hocamızın ilim, irfan ve aşk neşveli cevapları ile karşılık bulmuş ve daha sonra bunlar yazıya dökülerek şimdilerde elimizde tuttuğumuz “Allah’ıma Sefere Çıktım” başlıklı esere dönüşmüş.

Eserde, nefs, ahlâk, edep, tevhid ve aşk gibi, basit görünen ancak esâsen hakikati bakımından zorlu konular, günümüz insanının gayet rahat anlayabileceği bir şekilde aktarılıyor. “Allah’ıma Sefere Çıktım”, okuyucusuna, kulun âcizliğine mukabil Cenâb-ı Hakk’ın kudretini ve O’nun kuluna duyduğu sonsuz sevgiyi aşkla hissetme fırsatını sunuyor.

Sayfalar birbiri ardına çevrilirken, her bir sayfanın ardından, kitabın arka kapağında hocamızın kayda geçirdiği “Cümlemize hâl etmek nasip olsun inşallah” duâsına defalarca “âmin”, “âmin”, “âmin” diyoruz…

The following two tabs change content below.

Melike Türkan Bağlı

Son Yazıları: Melike Türkan Bağlı (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın