Aşkın İlmi

Her büyük sultanın öne çıkan bir özelliği vardır. Hz. Mevlânâ aşk sultanıdır. Bu bizim anladığımız gibi bir kişiye duyulan aşk değil, ilâhî aşktır. Mevlânâ, Şems gelmeden önce Allah’ı ilimle bilen bir din adamıydı. Şems onun bütün putlarını kırıp onu bir aşk sultanı haline getirdi. Hz. Şems, Mevlânâ’nın mürşididir. Şems olmasaydı Mevlânâ bugün de bilinen bir […]

Semâ

Cemâlnur Hocamıza âit www.cemalnursargut.org sitesinde bulunan makaleler içinde “Semânın Mânâsı” isimli bir yazı vardır. Bu yazıda semâ hakkında şöyle der: “Semâ, lûgatte duymak, işitmek anlamına gelir. Allah’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim Oku! diye başlar. Okuyan, Peygamber gibi kendine ait her türlü istek ve arzudan geçip Allah’a ayna olmuş, Allah’ın söylediğini aynasında yansıtan, ney’e benzeyen bir […]

Ne Haber? Bir Büyük Öğretmen: Sâmiha Ayverdi

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) Genel Merkezi’nin düzenlediği “Bir Büyük Öğretmen: Sâmiha Ayverdi” paneli, 14 Aralık 2013 tarihinde Ankara Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleştirildi. TÜRKKAD’ın kurucusu olan mütefekkir-yazar Sâmiha Ayverdi’nin vefâtının 20. yılı münasebetiyle yapılan organizasyon, TÜRKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Emine Bağlı “derneğimiz, Sâmiha Ayverdi’nin ifadesiyle, hizmeti, Allah’ın kendisine bir tebessümü olarak […]