Girdi yapan Simitçi

Mutluluğun Reçetesi Var mıdır?

İki kardeş hayâl edin; aynı anda annelerinin rahmine düşmüş, dokuz ayı birbirlerine sarılarak annelerinin karnında geçirmiş ve aynı anda dünyaya gözlerini açmış iki kardeş… Aynı ortamda, aynı ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda, aynı zaman diliminde doğmuş ikizler: Ali ve Fatma, benim canımın güzel canları… Tamamen aynı ekosistemin içinde büyüyen bu bir elmanın iki yarısı olan […]

Bilgi Çağından Hikmet Çağına

Tarıma dayalı geleneksel toplumlardan sanayi toplumlarına geçerek, teknolojideki hızlı ilerlemeler paralelinde bilgi toplumuna ulaştık. Adını hâlâ koymakta zorlandığımız, kimilerine göre “kavram” kimilerine göre ise “bilgelik” (hikmet) çağı olacak yakın geleceğe doğru ilerlemekteyiz. Her çağ kendi dinamiklerinden gelen ve aynı zamanda çağın kendisini de oluşturan dinamiklerin nüvesi olan değerlerini ve değerlilerini de beraberinde ortaya çıkarmaktadır. İşgücü […]

Uzaktaki Yakîn

Farsça bir kelime “Üftâde”… Anlamı, “düşkün”, “düşmüş”. Bir başka anlamıyla “tutkun”, “âşık”, “sevdâlı”. Aslında Farsça’da bir kadın ismi “Üftâde”.   Hz. Üftâde, aşkı ile yakînlikten düşmüş, bir daha da yakînliğinden hiç dem vurmamış sevdâlı bir nur.   Genç yaşta kendi Hızır’ı ile karşılaşmış, Karacabeyli Hızır Dede’sinin çobanlık yaparken soğuktan donan ayakları, eli ve en sonunda […]

Annem’e ve Annem’e

Küçük çocuğun aklı çok karışmıştı. Ona duâ etmesini öğrettikleri günden itibâren  her gece yatağında  kiminle konuşuyordu acaba? Acaba o konuşurken gerçekte onu tek duyan, yün tavşanı Mıstık mıydı? Yoksa başka bir duyan da var mıydı?   Karar verdi, Allah hakkında sorular soracaktı çevresindeki insanlara ve aldığı cevapları birleştirip kafasında Allah’ın resmini çizecekti. Hemen işe koyuldu. […]