Sohbetler (Mayıs-Haziran 2016)

“Hazret-i Mevlânâ öyle buyuruyor: Kadınlara muhabbet etmeyen ve mağlûp olmayanlar, akılsız câhillerdir. Muhabbet eden ve mağlûp olan ise âkillerdir. Onun için, hayvan dişisine muhabbet etmez ve mağlûp olmaz. Bu, insana verilmiş bir haslettir.

Resûlullah Efendimiz’e bir gün zevcelerinden birinin canı sıkılarak mübârek göğüslerinden itmiş. Valdesi de orada imiş. Kızına canı sıkılarak azarlayınca, Efendimiz ‘Bırak, bırak… onlar bundan fazlasını yaparlar da ben yine hoşgörürüm. Sizin içinizde hayırlı olanınız, ehline hayırlı olandır’ buyurmuşlar.

Bir gün de Hazret-i Ömer’in, zevcesine canı sıkılmış, bağırıp çağırıyormuş. Zevcesi ‘Kuzum sana da ne oluyor? Resûlullah, zevcelerinden ne ağır muameleler görüyor da yine tahammül ediyor…’ deyince Hazret-i Ömer, Resûlullâh’ın zevcâtından olan kızı Hafsa’yı düşünerek ‘Eyvah, o da böyle yapıyorsa yazık ona…’ demiş ve sonradan kızına ‘Sakın sen Ayşe’ye bakıp onun yaptıklarını Resûlullâh’a yapmaya kalkışma… çünkü o hepinizden makbuldür’ demiş.

Evet, zâhir cihetiyle erkek kadına galiptir. Fakat mânâ cihetiyle kadın erkeğe galiptir. Kadına hürmet, onun mantosunu tutmak, arkasından yürümek demek değildir. Kadına hürmet, ona her zaman için incelikle muâmeledir.

Ârif kişinin kadına hürmeti, Allah’a muhabbetidir. Çünkü onda Hakk’ın pertevini, nurunu görür. Kur’an-ı Kerîm’de de ‘Biz her şeyi tek bir nefisten halk ettik ve eşini de ondan halk eyledik buyurulur. Eğer erkek kadınla sâkin olmasaydı, yalnız ilâhî tecelliyâta dalıp ondan başka hiçbir şeyle sâkin olamazdı. Cenâb-ı Hak ‘Ey mutmainne olan nefis, sen Rabbine, o senden sen ondan râzı olduğun halde dön’ diyerek müennes olan nefse hitap ediyor.

Her şeyin olduğu gibi nefsin hakikati de Allah’tır. Ondaki nefislik, kötü ahlâktır. Bunlardan sıyrılınca, ruh, eziyet etmiş olduğu bu nefse acır ve ettiklerine üzülür. Hâsılı insan, kâmil olursa, elbette dişisine hürmet eder. Ama câhil olursa onun hâkimi ve galibi olur. Kadın, esas itibariyle erkeğin yoldaşı, hâldaşı, sırdaşı, kendidir.”

 

(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, 2000, s. 179-180)

 

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın