Ne Haber? Cemâlnur Sargut’tan Yeni bir Kitap: Ayetü’l Kürsî

Hepimizin dilinden düşmeyen ve düşmemesi gereken bir sûre olan Ayetü’l Kürsî ile korunuruz, ferahlarız, adımlarımızı atarız, sarıp sarmalanırız.

 

Bu sûreye dâir yepyeni bir kitap, çok yakında okuyucusu ile buluşuyor. Kitabın yazarı Cemâlnur Sargut bakın ne diyor: “Âyetü’l-Kürsî’nin tamamı, Allah’ın kulunu hıfzetmesini anlatmaktadır. Allah kulunu, onun hiçliğini ve kendi büyüklüğünü göstererek korur. Âyetü’l-Kürsî kalplere dirilik verir. Îmanı zaaftan korur. Tevhid konusunda bizi muhâfaza eyler. Âyeti okudukça îman güçlenir, îman güçlendikçe Âyetü’l-Kürsî, eman hikmetiyle bizi hıfzeder, tevhid ve ihlâs sırrını kalplere ilka eder.”

 

Hz. Peygamber’in buyurduğu gibi  “Her şeyin bir şerefesi var. Kur’ân-ı Kerîm’in şerefesi de Bakara Sûresi’dir. Bu sûrede bir âyet vardır ki Kur’an âyetlerinin efendisidir: Âyetü’l-Kürsî”

 

Kitap, Bakara Sûresi’nin 255. âyetinin adı olan ve tevhid akîdesini anlatan Allah’ın yüce zâtı ile ilgili temel ilâhî meseleleri kapsamaktadır. Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânâlara gelen “kürsî” kelimesinden almıştır. İlâhî saltanatın ve hükümdarlığın son derece açık ve özet anlatımını ve Allah Teâlâ’nın zâtını ve sıfatını hem târif eden hem de maddî ve mânevî kuvvetlerinin son derece açık şâhitliği ile ispat eden bu âyet, Kur’an âyetleri arasında en yüksek bir şeref ve kıymete sahiptir. Çünkü ilmin kavranması için önce Allah’ın ve O’nun sonsuz kudretinin tanınması gerekmektedir.

 

Cemâlnur Sargut tarafından derlenen Âyetü’l-Kürsî, çeşitli tefsir çalışmalarının yanı sıra insân-ı kâmillerin yorumlarından faydalanılarak âyetin tasavvufî mânâsının derinlemesine incelendiği bir şerh çalışmasıdır. Bu eserde okuyucu, Allah, İlâh, Hû, Hüve, Hüviyet, Hayy, Kayyum, Hâfız gibi isimler ile Arş ve Kürsî’nin hakîkatini tefekkür etme fırsatı bulacaktır.

 

The following two tabs change content below.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın