Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,Tasavvufa Giriş Eğitim Programı

TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 13 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
  • Hafta içi ve hafta sonu sınıfları
  • CUMA SINIFI: 17 Şubat 2017–12 Mayıs 2017 tarihleri arasında, her hafta Cuma günleri 09.00 – 13.00
  • CUMARTESİ SINIFI: 25 Şubat – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında, her hafta Cumartesi günleri 09.00 – 13.00
  • 1 kültürel gezi
  • KAYIT İŞLEMLERİ

 

DERSLER

Tasavvuf Düşüncesine Giriş Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr.Yard.

14 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

Tasavvuf Tarihine Giriş Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

14 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

8 saat

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

Kavramlardan Tefekküre Cangüzel Güner Zülfikar, Yard. Doç. Dr.

8 saat

Tasavvuf kültürünün temellerini oluşturan değerlerimizin yapısında kavramlar vardır. Kavramlarımızla tefekkür edebilir, Kur’ân ahlâkının ilkelerini anlamaya çalışırız. Bu dersimizde “insan, tefekkür, isim, bereket, vefâ, şükür” gibi kavramların Sufilerin eserlerinden yararlanılarak tefekkür dünyamızdaki yeri ve önemi incelenecektir.

 

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr.,Sinan Canan, Prof. Dr., Emine Yeniterzi, Prof. Dr., Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

8 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

 

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

AYASOFYA’DA GİZLİ HİKMETLER

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın