Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat 2016 – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı sürdürülecektir. Hafta içi ve hafta sonu gruplarıyla, 16 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 64 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirilecektir.

  • Hafta içi grup: Cuma günü 13.30 – 17.30 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00

 

DERSLER:

Tasavvuf Terimleri Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Literatürü: Başyapıtlar Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Sufî Geleneğin Bazı Simaları Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Bu derste sufi geleneğin önemli temsilcilerinden 16 mutasavvıfa yer verilecektir. Ele alınan zatların hayatları ve eserlerindeki ana konular üzerinde durulacak aynı zamanda tasavvufi düşüncenin gelişim evrelerine göndermeler yapılacaktır.

 

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Dört hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara sinema ve sinema dilinden üzerinden, insanı ve hayatı tasavvufi bir bakış açısıyla değerlendirmelerinde kapılar aralayacaktır.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatı I Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çervesinde incelenecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Süleymaniye’de Mimarinin Müziği-Müziğin Mimarisi

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/52/tasavvufa-giris-ii-egitim-programi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın