Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Tasavvufa Giriş II Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile ÜSEM’in işbirliği ile Tasavvufun temel konularının öğrenilmesine yönelik yaşamboyu eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar tasavvufla ilgilenen farklı meslek ve yaşam tecrübesine sahip kişilerin merak ettiği ve öğrenmek istediği bilgilere sistematik bir şekilde ulaşmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Açılan programların tasavvuf ve ilgili konularda çalışmalarda bulunmak isteyenlere daha sonraki çalışmaları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Bu başlık altıda 2 Ekim 2015-16 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere Tasavvufa Giriş I ve Tasavvufa Giriş II adı altında iki program aynı anda açılacaktır. İki program açılarak geçtiğimiz dönemlerde tasavvufa giriş eğitimlerine katılan ilgililere çalışmalarını sürdürmeleri için yeni bir içerik sunulması hedeflenmiştir. Programların her ikisi de aynı düzeydedir. Programların süresi 16 haftadır. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grup halinde düzenlenecek olan dersler, toplam 64 saattir.

 

 

 

TASAVVUFA GİRİŞ II EĞİTİM PROGRAMI- DERSLER

Tasavvuf Terimleri Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Literatürü: Başyapıtlar Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından seçme metinler üzerinden okumalar yapılacaktır.

 

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr. ve Arzu Eylül Yalçınkaya

Dört hafta olarak planlanan çalışma katılımcılara hayatı tasavvufi bir bakış açısıyla değerlendirmede kapılar aralayacaktır.

 

Tasavvuf Edebiyatı Seminerleri Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Tasavvuf Edebiyatı konuları giriş düzeyinde ele alınacak, Tasavvuf Edebiyatından seçme metinler ve şiirler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın