Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Tasavvufî İrfân Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı Düzenleniyor

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından 12 Kasım 2015 tarihinde Tasavvufî İrfân Işığında Kur’an ve Resulullah başlıklı yeni bir eğitim programı başlatılmaktadır. Dersler Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK tarafından verilecektir. Program on beş günde bir 2 saatlik derslerle gerçekleştirilecektir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki sınıf açılacak ve program 23 Ocak 2016 tarihinde tamamlanacaktır.

“Tasavvufî İrfân Işığında Kur’an ve Resulullah” Başlıklı Program

Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelemektedir.

Ele alınacak konu başlıklarından bazıları şunlardır:

  1. Sufi düşünürlerin vahyin mahiyetine, Kur’an’a ve Mushafa dair yaklaşımları
  2. Kur’an’ı yorumlamadaki yöntem ve ilkeleri
  3. Kur’an’ın ana kavramları ve bu kavramlara ilişkin sûfi müfessirlerin eserlerinden örnek ayet yorumları
  4. Resulullah’ın tarihsel yönü evrensel veçhesi: İnsan-ı Kamil Anlayışı
  5. Buhari ve Müslim’den örnek hadis okumaları ve tasavvufi açıklamaları
  6. Konevî’nin kırk hadis şerhinden seçme hadisler ve tasavvufi şerhleri

 

Detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/48/tasavvuf-irfn-isiginda-kuran-ve-resulullah

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın