Kâbe-i Vechin Tavâf Etmekteyim…

Efendim, Hazret-i Peygamber’in tenezzülüyle bir güzel Dost Gecesi’ni daha idrak ettik. Allah sevgililerine, Peygamber’e gösterdikleri aşk, sevgi ve Peygamber adı altında İslâm’a gösterdikleri lûtuf ve İslâm’ın mânâsını yücelten hakikatlerini anma şerefine nâil olduk.

Çok büyük birini, Rene Guenon’u, Abdülvâhid Yahya Beyefendi’yi anmak lûtfu bize nasip oldu. İbrahim Kalın Beyefendi’yi anmak da nasip oldu. Kendisinin İslâmofobya ile ilgili yaptığı büyük çalışmalar bize büyük ışık tuttu, Allah râzı olsun.

Ben bu güzel gecede çok güzel konuşmalar olacağına inandığım için Hocam Ken’ân er-Rifâî Hazretleri’nin bizim aşkımızı çok güzel anlatan bir şiirini okumak istiyorum müsaade ederseniz.

Hocam şöyle buyuruyorlar:

 

Ya şefîa’l müznibîn, şemsü’l hüda şâhım meded

Hiç âzâd etmem kabul, kurbânınım şâhım meded

Âşık-ı meftûnunum bezm-i elestten ben senin

Şem’i aşkınla yanar pervânenim şâhım meded

 

Zulmet-i isyan ile kapkâre olduysa yüzüm

Şems-i lutfun nûru, nur eyler beni şâhım meded

Cümleden geçtim büründüm yokluğun ihrâmına

Kâbe-i vechin tavaf etmekteyim şâhım meded

 

Bir avuç toprak vücudum girdi bahr-i lutfuna

Merhamet, şefkat, inayet senden ey şâhım meded

Afvına layık değil gerçi vücud-ı pür zünûb

Rahmetin deryâsı hadsizdir, ulu şâhım meded

 

Derdimin dermânı ancak aşk u nûrundur benim

Dest-gîrimsin efendim, şâh ü sultanım meded

Sen inâyet kılmasan yer gök kabul etmez beni

Melce ü âmân-ı cânımsın benim şâhım meded

 

Her tarafta vechini görmekte cânım daima

Cümle âlem sensin ancak, gayrı yok şâhım meded

Taib ü müstağfirim ben cürmüm efzûn ise de

Dergâhından dönmem asla lutfu bol şâhım meded

 

Kuldan isyân u hatâ, şehden mürüvvetle atâ

Sen gibi sultâna kulda yok fütûr, şâhım meded

Hakk’a makbul bir işim yok, ben zebun-i nefsim âh

Din ü îmânım emânettir sana şâhım meded

 

Ya Resûlâllah, Cenân, Ken’ân da, cân da hep senin

Vuslatından etme mahrûm el-meded şâhım meded

Allah ayırmasın mânâsından ve dâim aşkında sabit kılsın bizleri efendim. Teşekkürler ediyorum.

(2015 Özel “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri takdimi gecesinde Cemâlnur Sargut tarafından yapılan konuşmanın metnidir.)

The following two tabs change content below.

Cemâlnur Sargut

Son Yazıları: Cemâlnur Sargut (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın