Mutasavvıf yazar Cemalnur Sargut’un Tasavvuf dersleri, ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle, sadece internet üzerinden CANLI olarak izlenebilecektir. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar birarada olmak dileğiyle.

Yayın Tarihi: 28.10.2020  Yayın Saati: 10:00

Dersin Konusu: Hz. Muhammed ve Yaratılıştaki Yeri

Dersin İçeriği:

  1. Hz. Peygamber’in “âlemlere rahmet olarak” gönderilmesinden neler anlaşılabilir?
  2. Rahmetin anlamı nedir, genel ve özel rahmet kavramları neyi ifade eder?
  3. İnsan, Hz.  Peygamber’e tâbi olduğunu nasıl hissedebilir?
  4. Yaratılışta sevginin rolü nedir?
  5. İsimlerin, sıfat ve zat tecellileri nasıl zuhur etmektedir?
  6. İnsan-ı kamilin ve âlemin zuhuru nasıl tecelli etmiştir?
  7. “Ben Allah’tanım, müminler ise bendendir.” hadisinin manası nedir?
  8. Hz. Peygamber ve tevhidde hiçlik makamı bahsi.
  9. Allah’a yakınlaşma vesileleri nelerdir?

Bu dersler Nefes Yayınevi’nin sponsorluğunda https://arsiv.nefesyayinevi.com/canli-yayin adresinden canlı yayınlanmaktadır.

Video Arşivi için : https://arsiv.nefesyayinevi.com/videoarsivi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın