Mutasavvıf yazar Cemalnur Sargut’un Mesnevi Şerhi dersleri, ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle, sadece internet üzerinden CANLI olarak izlenebilecektir. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar birarada olmak dileğiyle.

Yayın Günü: 22 Ekim 2020, Perşembe
Yayın Saati: 10:00
Diğer Katılımcı: Hasan Kerim Güç

Dersin Konusu: Hz. Adem’in dünyaya sürgün edilmesi.

Dersin İçeriği:
1. Maddi zevkler insanın manevi zevkini etkileyebilir mi?
2. Yemenin ve uykunun iç anlamları nelerdir?
3. Berzah kavramı hangi manaları karşılar?
4. Vücudu disipline etmenin ruhu disipline etmeye etkisi var mıdır?
5. Süt ve kan ile verilmek istenen manevi anlamlar nelerdir?
6. Hz. Adem ve şeytan arasında geçen hadise bize neler anlatır?
7. Adem ve Havva’nın temsil ettiği manalar nelerdir?
8. Başkalarını eleştirmeye ve kınamaya bakış açımız nasıl olmalıdır?
9. Cemal ve celal kavramları arasındaki bağ nasıldır?
10. Geçmişte olan olaylar için birilerini suçlamak doğru mudur?

Bu dersler Nefes Yayınevi’nin sponsorluğunda www.nefesyayinevi.com/canli-yayin adresinden canlı yayınlanmaktadır.

Video Arşivi için : https://arsiv.nefesyayinevi.com/videoarsivi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın