“Uzaktaki Yakin” Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumu

Üftade Hz.’nin tasavvufi, tarihi ve edebi açıdan daha iyi anlaşılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışından uzmanların bir araya getirildiği bir uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen sempozyum Üftade Hazretlerinin ebedî istiratgâhı olan Bursa’da Tayyare Kültür Merkezinde yapıldı.
Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde sunuldu.
SEMPOZYUM TARİHİ:
18-19-20 Nisan 2014
SEMPOZYUM YERİ:
TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ
Osmangazi, Atatürk Caddesi, 39-45, 16020 Orhanbey, Bursa
SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR:
TÜRKKAD İstanbul Şubesi
BURSA Büyükşehir Belediyesi
KERİM Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı
SEMPOZYUMU DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:
NEFES Yayıncılık A.Ş.
Yaratıcı Filmler Sinema Reklam ve Prodüksiyon San. Tic. Ltd.
canliyayinhizmetleri.com

SEMPOZYUM BİLİM KURULU:
Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Mehmet Demirci

DAVETLİ KONUŞMACILAR (alfabetik sırayla):

    İsim TEBLİĞ BAŞLIĞI
1 BURSA Prof. Dr. Bilal Kemikli  Oturum Başkanı
2 İSTANBUL Dr. Cangüzel Zülfikâr
“Terk-i Terk”
3 ABD Prof. Carl Ernst “Aşktan Çılgına Dönmüş Bir Fakir Bülbül’e Hayret Etmek: Bir Üftâde Şiiri Çözümlemesi”
4 İSTANBUL yazar Cemâlnur Sargut “Uzaktaki Yakîn”
5 İSTANBUL Doç. Dr. Ekrem Demirli “Üftâde’nin Tasavvuf Anlayışında Tevhit ve Fenâ İlişkisi”
6 İSTANBUL Dr. Ercan Alkan “Üftâde’den İsmâil Hakkı Bursevî’ye İntikal Eden Miras: Rûhu’l-Beyân’da Üftâde ve Vâkıât’ı”
7 İSTANBUL   Feyza Güler (Işık) “Üftade Divanında Asli Vatan Meselesi”
8 İSTANBUL Dr. Hakan Alvan “Celvetilikte Musıkî”
9 ALMANYA Dr. Hatice Dilek Güldütuna “Ihtilât hayırdır Mehmed Muhyidddîn Üftâde ve Yolu”
10 İZMİR Prof. Dr. Himmet Konur “Üftâde Asrında Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Hayata Genel Bakış”
11 ABD Prof. James Winston Morris “Hz. Üftâde ile Tanışmak: Velâyet ve Ziyaretin İçiçe Geçmiş Mucizeleri”
12 İZMİR Prof. Mehmed Demirci “Üftâde’nin Hüdâyî’yi İrşad Tarzı”
13 ÇANAKKALE Öğretim Üyesi Muhammed Bedirhan “Bâğ-ı Aşkın Andelîbi: Hz. Üftâde’nin Şiirinde Aşk Teması”
14 CANADA Dr. Muhammed Rustom “Yakînin Yakîni, Uzağın Uzağıdır”
15 İSTANBUL Dr. Mustafa Bahadıroğlu “Hazreti Üftâde’nin Hayatı”
16 KAYSERİ Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu “Hazret-i Pîr Üftâde’nin Şathiyâne İfadelere Yaklaşımı: Yoğun Tasavvufî Tecrübeleri İfade Etme Problemine Katkıları”
17 BURSA Prof. Dr. Mustafa Kara “Şemseddin Mısri’nin Hz.Hudayi’nin Şiirlerine Yaptığı Tahmisler”
18 İSTANBUL Yazar Mustafa Özdamar “Üftâde Menkıbelerinde Semboller”
19 ANKARA Dr. Nazif Öztürk “Azîz Mahmûd Hüdâyî Halifelerinden TÂCEDDÎN-İ VELÎ VE DERGÂHI”
20 İSTANBUL Dr. Nedim Tan “Üftâde’nin Vâkıât’ının Kısmî Tercümelerine Bir Örnek: Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Makâlât-ı Âliye’si”
21 KAYSERİ Doç. Dr. Osman Nuri Küçük “Hüdayi ve Üftade’nin Rüyetleri Üzerinden Sûfî Düşüncede Varlık ve Rüya”
22 ÇANAKKALE Yard. Doç. Dr. Sema Özdemir “Kaknüs Kuşunun Ateşinde: Hz. Üftâde’ye Göre Tevhîd-i Hakiki”
23 İSTANBUL Doç. Dr. Semih Ceyhan “Hz.Üftâde’nin Nazarında Muhiddin İbnül Arabî ve Mevlana Celaleddin Rumî”
24 İNGİLTERE   Stephen Hirtenstein “Nâr ve Nûr: Hz. Üftâde’ye Göre Tevhidi Uyandırmak”
25 İZMİR Yard. Doç. Dr. Süleyman Gökbulut “Hilâl’den Kamer’e: Celvetî Geleneğinde Kurucu Bir Şahsiyet Olarak İbrahim Zâhid Gîlânî”
26 BURSA Prof. Dr.  Süleyman Uludağ  “Açılış Konuşması”
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın