Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufa Giriş II Eğitim Programı

 TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 15 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 60 saatlik bir eğitim programı
  • 23 Eylül 2016 –14 Ocak 2017 tarihleri arasında
  • Hafta içi grup: Cuma günü 13.30 – 17.30
  • 1 kültürel gezi
  • KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

DERSLER

Tasavvuf Terimleri Muhammed Bedirhan, Dr.

16 saat

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Klasikleri  Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğretim Yardımcısı

16 saat

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Sufî Geleneğin Bazı Simaları Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

14 saat

Bu derste sufi geleneğin önemli temsilcilerinden 16 mutasavvıfa yer verilecektir. Ele alınan zatların hayatları ve eserlerindeki ana konular üzerinde durulacak aynı zamanda tasavvufi düşüncenin gelişim evrelerine göndermeler yapılacaktır.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatı I Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çervesinde incelenecektir.

 

Seminerler Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Prof. Dr.,Sinan Canan, Prof. Dr., Cemalnur Sargut, Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

6 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler üç hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

 

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

SÜLEYMANİYE’de MİMARİNİN MÜZİĞİ-MÜZİĞİN MİMARİSİ

   

 

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                              : Yard. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati          : 09:00 – 16:45

Toplam Süre                           : 7 saat 45 dakika

Seminer Süresi                       : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                        : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                           : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                             : 1 saat 30 dakika

Transfer Dönüş                     : 15:45 – 16:45

 

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

 

Seminer ve Gezi hakkında kısa bilgilendirme:

Osmanlı Mimarisi ve musikisinin ortak değerleri, bu medeniyetin klasik devri olarak kabul edilen XVI.yüzyılda inşa edilen Süleymaniye Külliyesi‘nde çok rahat gözlemlenebilir. Koca Sinan’ın “kalfalık eserim” diyerek alçakgönüllülükle sunduğu bu yapı, aslında İstanbul’da yapılagelmiş en ihtişamlı ve bir o kadar da âhenkli bir yapıdır. Bu âhengin içinde devrinin müziğini, Pisagor’un bahsetmiş olduğu gezegenlerin müziğini, hatta batı müziğinin armonisini dahi bulmak mümkündür. Nitekim, bu husus Saî Mustafa Çelebi’nin kalemiyle Koca Sinan’ın ağzından şu sözlerle ifade edilmektedir;

“ Yedi kat göğün kurucusuna şükürler ve dokuz kat gökyüzünü billûr kubbeyle örten Allah’a sonsuz övgüler olsun ki, O bu su ve toprak işliğinde, kuralsız ve pergelsiz olarak, bünyesinde can ve yürek olmayan insanoğlunun sarayını biçimlendirip süsledi; kalp camiilerini iyi ahlâkla doldurup şen kıldı.”

Buradan da anlıyoruz ki yaradılış ve sanat anlayışının temelinde kelimeler ve bunların ifade ettikleri kavramlar vardır.

 

Nazende Yılmaz Kimdir?

Nazende Yılmaz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirmiş, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden yüksek lisansını almıştır. “19. Yüzyıl İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân” tez çalışması ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Programında Doktorasını tamamlamıştır. Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi üzerine çeşitli üniversitelerde dersler vermiş, A.B.D. Duke Universitesinin Türkiye’deki yaz okulu bünyesinde Dr. Bruce Lawrence ve Dr. Miriam Cook liderliğinde çalışmıştır.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  İç Mimarlık Bölümünde Yardımcı Doçent olarak hizmet vermektedir. Sanat tarihi, mimari ve müzik ilişkisi alanlarında pek çok yurt içi ve yurt dışı yayınları mevcuttur.

 

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/61/tasavvufa-giris-ii-egitim-programi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın