Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Mevlânâ ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği II. Kur Eğitim Programı

Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. 2016-2017 Güz döneminde açılacak olan ikinci kur 12 haftadır ve dersler 20 Ekim 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Programa yalnızca I. Kuru tamamlamış olanlar katılımcılar kayıt yaptırabilir. 

 

Programın Amacı ve Hedeflenen Kazanımlar

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

 • Ders anlatıcının Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği gönül terapi ilkeleri
 • Varoluşsal (ayrılık, değersizlik, başarısızlık, tatminsizlik, ölüm, anlamsızlık, suçluluk, …) korkularımızla yüzleşme
 • “kendini bilme”’ de ilk adım: Gönül kederlerinin, depresif duyguların kaynağını teşhis ve anlamlandırma
 • Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi
 • Öz-benlik değer bilinci
 • Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri.
 • Katılımcıların duygu durum ve gönül hallerinin seyrinin derste verilen ölçüm araçlarından yararlanma.
 • Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim
 • Kendimizi enerjik ve canlı hissetmenin yolları
 • Estetik yönümüz
 • Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu
 • Varlık algımızın eşik sınırları
 • Sevme becerisinin katmanları
 • Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”
 • Değerler manzumesi
 • Gönül sıhhati
 • Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel farkındalık

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/64/mevln-ile-manev-gelisim-ve-yasam-bilgeligi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın