Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında devam edecek Tasavvufi Eser Okumaları Programı, hafta içi ve haftasonu gruplarıyla eğitim verecektir. Programda Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ile toplam 32 saat ders işlenecektir.

  • Hafta içi Sınıfı: 19 Şubat – 10 Haziran 2016 tarihleri arasında 16 hafta boyunca Cuma günleri, 09.00- 11.00 arasında 2 saat
  • Hafta sonu Sınıfı: 20 Şubat – 21 Mayıs tarihleri arasında 8 hafta boyunca Cumartesi günleri, 13.30 – 17.30 arasında 4 saat

DERSLER:

Ken’an Rifâi ve 20. Asrın ışığında Müslümanlık Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Tasavvufi metin okumalarının bu programdaki dersinde “Ken’an Rifai ve Yirminci Yüzyılın Işığında Müslümanlık” adlı baş yapıt okunacaktır. Eser, Ken’an Rifai’nin farklı entellektüel geleneklere mensup dört büyük talebesi tarafından kaleme alınmış olup başlıca üç etüdden oluşmaktadır. Buna gore birinci etüd, mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi ve Nezihe Araz tarafından yazılmış olup, Kenan Rifai’nin hayatı, eğitimi ve terbiyesinde müessir olan simalar hakkında bilgi vermekte ve en genel hatlarıyla kendisinin din, iman ve ahlak anlayışını ortaya koymaktadır. Safiye Erol tarafından hazırlanan ikinci bölümde, Kenan Rifai’nin mistik yönü üzerinde durularak, hikmet ve felsefi gelenekle olan ilişkisine dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölüm, Sofi Huri tarafından yazılmış ve burada daha çok kendisinin mürşid ve mürebbi yönüne dikkat çekilmiştir. Eserin son bölümü ise Kenan Rifainin talebeleri tarafından derlenen sohbetlerden oluşmaktadır.

 

İbn Atâullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Tasavvuf tarihinin en etkili klasiklerinden biri İbn Ataullah İskenderi’ye ait olan Hikem-i Ataiyye eseridir. Tasavvuf klasikleri arasında, üzerine yazılmış yüze yakın yorum (şerh) ile en çok yorumlanan eserlerin başında gelmektedir. İki yüz elli civarında tasavvufi özlü söz içeren eser, maneviyat yolculuğunun en kritik meselelerine dair çarpıcı açıklamalar içerir. Seminerimizde bu etkileyici eseri okumaya ve anlamaya çalışacağız.

Detaylı Bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/54/tasavvufi-eser-okumalari

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın