Sohbetler (Ağustos 2014)

-Etrâfımıza nasıl hizmet eylemeliyiz?
– “Allah rızâsı için mü’min kardeşine hizmet eden kimse, Allâh’ın himâyesindedir. Kulun kusurlu olduğunu bile bile hizmet ve yardımı esirgememelidir. Onun için kardeşlerinize dâimâ yardım etmelisiniz. Bizim aramızda fakirlik zenginlik yoktur. Hepiniz bir vücutsunuz.”

(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2000, s. 643)

****
Sâmiha Hanım:
– Hadîs-i şerifte ‘İnsanlar arasında en şiddetli belâya duçar olan¬lar nebilerdir. Sonra
onlara yakın olanlar, sonra da bu yakınlara yakın olanlar gelir’ buyruluyor. Hamların tahammülü olmadığı için mi bu böyledir?
– “Tabiî… Pek çok kimse vardır ki en küçük sıkıntı karşısında şikâyet ve feryada başlar. Çünkü ıztırâba tahammül edecek olgunluğa sahip olmamıştır. Onun için en büyük belâ en üst derecede olanlara verilir.”
Sâmiha Hanım:
– Dağına göre kış…
– “Evet, dağına göre kış. Bilmiyor musunuz, Resûlullah Efendimiz ‘Hiçbir peygamber benim kadar ezâ çekmemiştir!’ diyor.”

(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2000, s. 109)

****

– “Bir müridin ayağını yılan sokmuş. Ayağı şişen mürit şeyhine gelerek: Siz bana her şeyin Hak olduğunu söylediniz. Halbuki yılan be¬ni soktu! demiş.
Şeyhi de ona “Cenâb-ı Hakk’ı celâl sıfatında görürsen kaç! Yılan da Cenâb-ı Hakk’ın celâl sıfatında görünüşüdür, diye cevap vermiş!”

((Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2000, s. 319)

****

– Tevekkül, sebebi terketmek ve Allâh’a güvenmektir ve kaderden kaçmaya uğraşmak ise kendinden kaçmaya uğraşmak gibidir deniyor:
– “Kader demek, senin vücûdunun yuğurulmuş toprağıdır. Her ne olup ne bitecekse toprağınla berâber yuğurulmuştur. Zamânı geldikçe vukūa gelir. Fakat bütün bunlar sebeplere bağlanmıştır. Ancak, sen se¬bepleri görme.. Hep Allah’tandır. Evvel de odur, âhir de odur. Zâhir de odur, bâtın da odur.
Şimdi bir el resmi çizsem bu, elin ancak sûretidir ve şeklidir. O be¬nim elim gibi tutamaz. İşte sebep de bir şekildir.”

((Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2000, s. 600)

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın