North Carolina Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün Çalışmaları (Carl Ernst)

Yıl 2009…

Amerika Birleşik Devletleri’nde North Carolina Üniversitesi bünyesinde Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü kuruluyor…

Yıl 2011…

Çin’de Pekin Üniversitesi çatısı altında Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün açılışı yapılıyor…

Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin girişimleri ile Cemâlnur Sargut Hocamızın önderliğinde kurulan her iki kürsü de hâlen çalışmalarını hızla sürdürüyor ve insanlık için ortak, kuşatıcı ve birleştirici bir dil oluşturan tasavvufu, kaynağı olduğu İslâm’ın güler yüzü ile birlikte akademi bünyesi içerisinde öğretiyor.

Aşağıda North Carolina Üniversitesi ile Pekin Üniversitesi’ndeki bu girişimlere dair, üç yetkili ismin kaleme aldığı değerlendirmeler bulunuyor. Doğu’dan ve Batı’dan yükselen bu sesler, ümit veriyor, şükrettiriyor, gayrete getiriyor.

Carl Ernst’un bu kürsülere dair değerlendirmeleri ile sizleri başbaşa bırakıyoruz.

——————————-

North Carolina Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün Çalışmaları

 

Prof. Carl Ernst

 

Ken’an Rifâî kürsüsü North Carolina Üniversitesi’nde Dinî Çalışmalar Bölümü’nün İslâmî Çalışmalar programı bünyesinde kurulmuştur. Doç. Dr. Juliane Hammer kürsüde üç yıldır hizmet vermektedir. Hammer şimdiye kadar İslâmî konularda bazı genel dersler, ayrıca Amerika’da İslâm, İslâm ve Kadın, İslâm ve Irk gibi özel konulu dersler vermiştir.  Programa bu sene açılmak üzere ‘Tasavvuf‘ dersi konulmuştur. Hammer aynı zamanda lisansüstü master ve doktora öğrencilerinin danışmanlığını yapmaktadır. Kürsüde yürütülmekte olan tüm bu çalışmalar, derslerin mahiyeti ve çeşitliliği sebebiyle programa önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, ilgili konularda kitaplar yayınlamaktadır. Hammer İslâmî Çalışmalarda ulusal ve uluslararası sahada önemi gittikçe artan ve tanınan bir bilim insanıdır.

 

Ken’an Rifâî Kürsüsü Üniversitemizdeki İslâmî Çalışmalar programına çok önemli bir güç ve genişleme getirmiştir.

 

***

 

North Carolina Üniversitesi’nin uluslararası bağlantılar kurmak konusunda güçlü bir taahhüdü var ve Türkiye öncelikle ilişki içinde bulunmak istediğimiz önemli ülkelerden biri. Bu işbirliği sürecinde İslâmî Çalışmalar alanı en önemli yeri almaktadır. İşbirliği yapmak istediğimiz konular arasında beşerî ve sosyal bilimler, tıp ve fen bilimleri gibi dallar da var.  Ken’an Rifâî Kürsüsü’nün kuruluşu, gayretlerimize güç ve kuvvet katmıştır ve bizim Türkiye’deki farklı üniversitelerle görüşmelerimizde muhtemel bağlantılar için de önemli bir çekicilik getirmektedir. Ben son yıllarda Türkiye’yi sıkça ziyaret ettim, Juliane Hammer ve Omid Safi de aynı şekilde çok ziyaret ediyorlar. Kanımca iki ülke arasında daha üst düzeyde bir anlayışın gelişmesinde bizler kesinlikle etkili olacağız ve Ken’an Rifai Kürsüsü bu sürece çok önemli bir katkı sağlamaktadır.

 

Ken’an Rifâî Kürsülerinin, Amerika’da North Carolina Üniversitesi’nde, Çin’de Pekin Üniversitesi’nde ve ileride başka üniversitelerde de kurulması, uzak görüşlü hayırseverlik, eğitim sorumluluğu, eğitime destek taahhüdü ve kültürler arasında bağlar oluşturmanın fevkalâde örnekleridir. Bu kürsülerin kuruluş tarihçesini ve Türk Kadınları Kültür Derneği ile Cemâlnur Sargut’un bundaki rollerini ne zaman anlatsam, dinleyenler, bu kadar uzaklardaki insanların geleceğe kalacak böylesine güçlü entellektüel bir miras oluşturmak üzere bir araya gelebilmesine çok şaşırmakta ve hayran olmaktadırlar. Dolayısıyla ben bunun mâneviyat ile eğitim felsefesini bir araya getiren ve uluslararası bir etki yaratacak çok önemli bir vizyon örneği olduğuna inanıyorum.

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın