Ken’an Rifâî Hazretleri’nin şerhi ile Mesnevî-i Şerif’in III. Cildinden bir kısım…

Suyu görmüyor musun? Evvelâ su nereden geliyor? Bâlâdan alçağa gidiyor. Sonra alçaktan yine yukarı gidiyor.

Buğday da öyle değil mi? Buğday da evvelâ ekicinin elinden veyâhud anbardan aşağı atılıyor. Ne güzel başaklar şeklinde yükseliyor. Ve insana gıdâ oluyor. İnsana karışıp insan sıfatını kazanıyor.

Yağmur da evvelâ buluttan alçağa tenezzül ediyor, sonra terslikten bulut olup yine semâya gidiyor.

Bunlardan da anlaşılıyor ki, her kim ki tevâzu’ eylerse, Cenâb-ı Hak onun mertebesini refi’ve menzilesini şerîf eder. Tekebbür edeni alçaltır.

Tevâzu’ ediniz ki, Allah Zülcelâl sizi yüceltsin.

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın