III Uluslararası Malatyalı Niyazi Sempozyumu

02-03 Kasım 2012 Anemon Otel / Malatya

Düzenleme Kurulu:
• Ertan Mumcu
• Ziya Kesriklioğlu
• Prof. Dr. Saffet Sancaklı
• Prof. Dr. Hasan Kavruk
• Doç. Dr. Mustafa Arslan
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı
• Kemal Deniz
• Saim Dursun
• Orhan Tuğrulca
• Mehmet Andiç

Bilim Kurulu:

• Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
• Prof. Dr. Saffet Sancaklı
• Prof. Dr. Hasan Kavruk
• Doç. Dr. Mustafa Arslan
• Doç. Dr. Semih Ceyhan
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı

02. Kasım 2012- Cuma

Saat ; 09:00-09:30-Kayıt

Protokol Konuşmaları: 09:30-10:15-Salon Safir

• Prof. Dr. Sait Çelik- Uşak Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Cemil Çelik- İnönü Üniversitesi Rektörü
• Ahmet Çakır- Malatya Belediye Başkanı
• ……………….   Malatya Milletvekili
• Vasip Şahin – Malatya Valisi

Açılış Konferansı: 10:30-11:30-Salon Safir

•  Prof. Dr. Süleyman Uludağ-Niyazi-i Mısri ve tasavvuf anlayışı

I- OTURUM-14:00-15:30- Salon Lal

• Prof. Dr. Mehmet Akkuş- Y. Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Dekanı (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Amina Şiljak-Mısri’de özgürlük anlayışı
• Doç. Dr. Semih Ceyhan-Fatiha’nın saltanatı Sultanın adaleti: N. Mısri’nin Fatiha tefsiri
• Müfit Yüksel- Mısri’nin Bursa günleri

II-OTURUM-14:00- 15:30- Salon Akik

• Prof. Dr. Süleyman Uludağ (Oturum Başkanı)
• Cemalnur Sargut-Malatya’nın garip bülbülü
• Fatih Çıtlak-Günümüz  insanının tasavvufi şahsiyet ve metinleri anlayabilmesi için yeni kriterler
• Sadık Yalsızuçanlar-Niyazî-i Mısrî’de vahdet algısı

• TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ-16:00-17:00- Salon Safir

03.Kasım.2012-Cumartesi

III-OTURUM- 10:00-11:30- Salon Akik

• Prof. Dr. Sayın Dalkıran- Uşak Üniv. Rektör Yrd. (Oturum Başkanı)
• Doç. Dr. Mustafa Arslan-Nur-ı  Muhammedi Nazariyesinin  Mısri’nin Hz. Peygamber tasavvuruna etkisi
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı- Mısrî’nin Limni günleri
• Dr. Bülent Keneş-Mısri’de muhalefet kültürü üzerine

IV-OTURUM-10:00-11:30-Salon Lal

• Prof. Dr. Hasan Kavruk- İnönü Üniv. Eğitim Fak. Öğrt. Üyesi (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Mehmet Akkuş- Hüseyin Vassaf Beye göre Mısri
• Muhammed Bakır Mutlu –Yaşayan Niyazî-i Mısrî
• Prof. Dr. Heatth Lowry-Mısrî asitanesi
• Doç. Dr. Halil Çeçen- Mısrî’nin hatıraları

V-OTURUM-14:00-15:30-Salon Akik

• Doç. Dr. Mustafa Arslan- İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi  (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Hasan Kavruk – Mısrî’nin Malatya günleri
• Doç. Dr. Seadet Shikhiyeva- Şeyh Bedreddin ve Mısrî
• Dr. Muhammed Bedirhan- Mısrî’nin  şiirlerinde vahdet-i vücut anlayışı

VI- OTURUM-14.00-15:30- Salon Lal

• Prof. Dr. Saffet Sancaklı –İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Dekanı- ( Oturum Başkanı)
•  Doç. Dr. Emin Işık-Mısrî’nin farklı dinlere bakış açısı ve tutumu
• Doç. Dr. Güray Kırpık-Arşiv kaynaklarına göre sürgünleri ve  nedenleri
• Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi-Türk din musikisi’nde  Mısrî’nin yeri ve önemi

15.30-16.00- Çay-kahve arası

16:00-16.30-Değerlendirme ve kapanış- Salon Akik
Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Doç. Dr. Mustafa Arslan, Doç. Dr. Emin Işık

Uluslararası Harakanî Sempozyumu

I.ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU PROGRAMI
11 Ekim 2012 – Perşembe
09:00-10:00 Sempozyum Kayıt (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
10:00-12:00 PANEL (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Harakani Külliyesi)
13.30-14.00 Harakani Külliyesinden İsmail Aytemiz Spor Salonu’na Araçlarla Hareket
14.00-16.00 Sempozyum Açılış (Yer: İsmail Aytemiz Spor Salonu)
16.30-17.30 Kuran-ı Kerim Ziyafeti (Yer: Evliya Camii)
18.30-19.00 Aşık Şeref TAŞLIOVA Dinletisi (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
19:00-20:30 Açılış Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

12 Ekim 2012 – Cuma
08:30-10:00 Bildiri Oturumları
(1. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(2.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(3. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:00-10:15 Ara (Çay+Kahve)
10:15-11:45 Bildiri Oturumları
(4. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(5.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer:Harakani Külliyesi)
14:00-15:30 Bildiri Oturumları
(6. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(7. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
15:30-15:45 Ara (Çay+Kahve)
15:45-17:15 Bildiri Oturumları
(8. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(9.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
17:30-18:30 PANEL (Yer: Kafkas Üniversitesi)
19:30-20:30 Akşam Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
21.00-22.30 Etkinlik (La Edri Grubu – Tasavvuf Musikisi Dinletisi) (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

13 Ekim 2012 -Cumartesi
09:00-10:30 Bildiri
(10.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(11.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:30-11:00 Ara (Çay+Kahve)
11:00-12:30 Bildiri Oturumları
(12. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(13.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
12:30-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Harakani Külliyesi)
14.00-18.00 Ebu’l Hasan Harakani Hz.’lerinin Şehit düştüğü Yahniler Dağı’nda Anma Ziyareti ve Anı Örenyeri Gezisi
19:00-20:30 Kapanış Yemeği (Yer: Simer Otel)
OTURUM BAŞLIKLARI – BİLDİRİLER/SUNUMLAR
12 EKİM 2012 – CUMA
Saat: 08:30-10:00
Mihrali Bey Oturumu
Başkan:
Doç. Dr. Şakir Gözütok

Bildiriler/Sunumları

1. Nurdan Yoldaş, Yrd. Doç. Dr. Hadiye Küçük Karagöz
Ebu’l -Hasan Harakanî Bilgeliği: Hayatın Bilgeliği Herkesin Hakkıdır
Harakani’s wisdom and his spiritual guidance with psychodramatic techniques
2. Prof. Dr. Ş. Özdemir, Doç. Dr. A. Osman Engin
Ebul Hasan Harakani’nin Eğitimci Kişiliği
Ebul Hasan Harakani’s Educationalism
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Hıra
Ebu’l-Hasan El-Harakani Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Niçin Yer Almalıdır?
Why Abu Al-Hasan Kharaqani Should Be Included In The Secondary Relıgıous Culture And Moral Knowledge Courses
4. Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil
Bilimsel Bilgi Birikimi Sürecinde Kelime-i Tevhid
“Kalımah At Tawhıd” In The Accumulatıon Process Of Scıentıfıc Knowledge
Saat:08:30-10:00
Dede Korkut Oturumu
Başkan:
Dr. Mustafa Tatçı

Bildiriler/Sunumları

1. Barbaros Ceylan
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
2. İ. Hakkı Yazıcı
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
3. Prof. Dr. Ahmet Kala
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
Saat:08:30-10:00
Aşık Murat Çobanoğlu Oturumu
Başkan:
Cemalnur Sargut

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Mithat Durmuş
Bir Bilge Durağı, Edep Abidesi: Ebu’l- Hasan Harakanî’nin Edebî Şahsiyeti
A Wisdom and Decency Person: the Literary Understanding of Abu’l Hasan Harakani
2. Yasemin Baki, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Feyzioğlu
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Yer Alan Hasan-I Harakânî Menkıbeleri
The Epıces Of Hasan-I Harakânî Mawlânâ’s Mathnawi
3. Dr. Senai Demirci
Sözde “Tasavvuf-İslam Karşıtlığı”na Karşı Harakânî Portresi
A Harakânî Approach To So-Called Contradistinction Between Sufi And Islam
4. Dr. Halil Baltacı
Necmeddîn-i Dâye’nin, Ebu’l-Hasan el-Harakanî’nin; “Sûfî gayru mahlûk/sûfî mahlûk değildir” Şathiyyesi Hakkındaki Yorumları
Najm al-Din Daya’s comments about utterance of Abu’l-Hasan Karaqani, “the Sufi is uncreate.”
Saat:10:15-11:45
Harakan’dan Kars’a Harakani ve Yesevi Oturumu
Başkan:
Dr. Senai Demirci

Bildiriler/Sunumları

1. Cemalnur Sargut
Insân-ı Kâmil’ler Aynı Mânânın Farklı Görüntüleridir
Perfect Human Beings Are Different Reflections Of The Same Meaning
2. Sadık Yalsızuçanlar
Bilgelik Yolunun En Seçkin Yıldızı: Ebu’l-Hasan Harakani
The Most Noteworhty Character: Abu’l Hasan Harakani
3. Prof. Dr. İsa Yüceer
Alperen Ve Manevi Mimar Hasan Harakani’nin Düşünce Dünyası
The Thought World Of Alperen And Spiritual Architect Hasan Harakani 4. Mustafa Aydoğan Bilgeliğin Kalbinden Notlar Reflections from the Wisdom Core
Saat:10:15-11:45
Çıldırlı Aşık Şenlik Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan
Bildiriler/Sunumları
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan
Ebu’l Hasan Harakanî’ye Göre Nefsin/Benlik Dönüşümünün İnsan Tutum Ve Davranışlarına Yansımasının Analizi
The Analysis Of The Reflection Of The Flesh/Ego Formation To The Human Being’s Attitude And Behaviors According To Ebu’l Hasan Harakânî
2. Yrd. Doç. Dr. Hamdi Kızıler
Tasavvufun Kurumsallaşması Sürecinde Ebu’l-Hasan Harakanî Ve Döneme Etkisi
In The Process Of Instıtutıonalızatıon Of Sufısm, Abu’l-Hasan Harakanî And Hıs Effect On The Perıod
3. Arş. Gör. M. Nedim Tan
Harakânî’nin Tasavvuf Târihindeki Etkisine Bir Örnek: “Sûfî Yaratılmamıştır” Sözü ve Hâce Yusuf Hemedânî’nin Şerhi
An Example of the Impact of Kharaqani on the History of Sufizm: “A sufi is not created” and Khwaja Yusuf Hamadani’s Commentary
4. Öğr. Gör. Mehmet Saki Çakır
Ebu’l-Hasan El-Harakanî’de Fenâ Ve Bekâ
Accordıng To Ebu El-Hasan El-Harakanî To Fena And Beka
Saat:14:00-15:30
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Oturumu
Başkan:
Doç. Dr. Şakir Gözütok
Bildiriler/Sunumları
1. Dr. Ali Şamil Hüseyin
Ebu’l-Hasan Harakani döneminde Azerbaycan’da sufilik ve Şırvandaki Melhem “Darül Şefa”sı
Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment “Darul Shefa” in Shirvan
2. Dr. Metanet Azizgizi Aliyeva
Tarıkat Kurucuları Ustadı Mutasavvıf Ebu’l Hasan Harakanı’de Vahıt Dın Kavramı
The Unıque Concept Of Relıgıon In The Creature Of Founder Of The Prıory Sufı Ebu`L Hasan Harakanı
3. Prof. Dr. Möhsün Nağısoylu
Asrar at-tovhid eserinde Ebu’l Hasan Harakani
Abu’l Hasan Harakani in the Asrar al-Tawhid
4. Doç. Dr. Hummatova Huraman
Yunus Emre Ebul Hasan Harakani İdeyalarının Davamçısı Kimi
Yunus Emre as a successors of Abul Hasan Harakani’s ideas
Saat:14:00-15:30
Muhammed Kars-i Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Bildiriler/Sunumları
1. Ayfer Can
Ebu’l- Hasan Harakani’nin Hayatı Ve Eserleri
Lıfe And Work Of Ebu’l- Hasan Harakani
2. Semine Demirci
Harakani’den Said Nursî’ye: Kur’ân Kıssaları’nın Duygusal Aynalar Olarak Okunması
Contemporary Interpretation Of Holy Qur’an Anecdotes
3. Berna Soylu
Şeyh Ebu’l-Hasan-İ Harakani’nin “Ben Rabbimden İki Yaş Küçüğüm” İfadesinin Anlamı
The Meaning Of The Expression“ I’m Two Years Younger Than My Lord” By Sheik Ebu’l Hasan-I Harakani
4. Doç. Dr. Seyfullah Kara
Ebu’l-Hasan El-Harakânî Ve Selçuklu Tasavvuf Düşüncesine Etkisi
Ebu’l-Hasan El-Harakânî & His Effect On The Sufi Conception Of Seljuks
Saat:16:00-17:30
Lala Mustafa Paşa Oturumu
Başkan:
Dr. Yaşar Kalafat

Bildiriler/Sunumları

1. Dr. Hatice Dilek Güldütuna
Kutubların Kutbu Ebu’l Hasan-ı Harakânî
Master Teacher: Abu’l Hasan Harakani
2. Dr. F. Cangüzel Güner Zülfikar
Kokusunun Nuruyla İrşad Eden Üveysi Veli Ebu’l-Hasan Harakani
Abu Hasan Haraqani: An Uwaysi Wali-Allah who Enlightens by His Fragrance’s Divine Light [Nur]
3. Prof. Dr. Tevfik Subhani
Ebul Hasan Harakani’nin Tasavuftaki Yeri Ve Mevlana Ve Sems’e Etkileri
The Position of Abul Hasan Harakani in Sufism and his effects on Mevlana and Sems
4. Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koçyiğit
Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Bazı Ayet Yorumlarının Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of Some Verse Commentarıes Of Ebû’l Hasan Harakânî Accordıng To Commentary Form
Saat:16:00-17:30
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Oturumu
Başkan:
Mustafa Aydoğan
Bildiriler/Sunumları
1. Prof. Dr. Ghulam Moeen Ud Din
Love and Divine Love in the Teachings of Shaikh Abu al-Hasan Kharaqani
Şeyh Ebul Hasan Harakani’nin dilinden Beşeri ve İlahi Aşk
2. Dr. Shoaib Ahmed
Kharaqani in The Sufi Literature of The Sub-Continent
Tasavvuf Edebiyatında Harakani
3. Uzma Aziz Khan
The Wife of Shaikh Kharaqani, Myth and Reality
Şeyh Harakani’nin Hanımı, Mit ve Hakikat
4. Abdulrahim Lutfullah Alabbasi
Tasavvufta Ruhani Terbiye
Spiritual Discipline in Sufism
5. Albakri Ahmet Refata

13 Ekim 2012 – CUMARTESİ
Saat:09:00-10:30
Hoca Ahmet Yesevi Oturumu
Başkan:
Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Adem Balkaya
Epik Kahraman’ın Epistemolojisini Ebu’l-Hasan Harakani’nin Sâlik’inde Okuma Denemesi
The Readıng Experıence Of Epıc Hero’s Epıstemology In Abul Hasan Haraqanı’s Salık
2. Muhammed Çıtgez
Dilsel Kullanımlarda Bir Dayanak: Ebu’l Hasan Harakanî
Literary Discourses of a Basis: Ebu’l Hasan Harakani
3. Muhammet Arslan
Kars Kalesi Civarında Tarihi Yapılaşma Ve Bazı Gözlemler
Hıstorıcal Constructıons And Some Observatıons In The Around Kars Castle
4. Yrd. Doç. Dr. Adem Çatak
Ebu’l-Hasan Harakanî’de Sembolik Anlatım
Symbolic Expression in Abu al-Hasan HARAKANI
Saat:09:00-10:30
Hacı Bektaşi Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. İsa Yüceer

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Alkış
Ebû’l-Hasan-I Harakanî’nin Ebû Saîd Ebû’l-Hayr Ve Ferîduddîn-İ Attâr Üzerindeki Te’sîrleri
The Impact Of Abu Al-Hasan Kharaqani On Abu-Sa’id Abu’l-Khayr And Farid Ud-Din ‘Attar
2. Abdurrahman Acer
Ebu’l-Hasan Harakanî Araştırmalarına Bibliyografik Bir Katkı Denemesi: “ Eşsiz Ârif Ebu’l-Hasan Harakanî’nin Benzersiz Eseri Nûru’l-Ulûm Ve Onun Hâl, Eser Ve Fikirleri” İsimli Eserin Tanıtımı Nâşir: Abdürrefî? Hakîkat
A Bıblıographıc Attempt To Contrıbute To Abul-Hassan Kharaqani Researches: Introducıng The Book Tıtled “Unequaled Treatise Of Unique Wise Abul-Hassan Al-Kharaqani, Noorul-Uloom (The Light Of Sciences), And His Attitudes, Words, And Ideas”
3. Gökay Durmuş
Ebu’l-Hasan-i Harakânî Hazretleri ve İnsan
Abu’l-Hasan-İ Harakânî And Human Beıngs
4. Prof. Dr. İsa Çelik
Tasavvufi Düşünce Tarihinde Ebü’l-Hasan Harakânî Hazretleri
Saint Ebü’l Hasan Harakani in the History of Thought
Saat:11:00-12:30
Sultan Alparslan Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan

Bildiriler/Sunumları

1. Dr.Yaşar Kalafat
İlahî Kelimetullah Davası Ve Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
Case Of Te Dıvıne Kelimetullah And Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
2. Murat Akın
Harakanî’de Gönül Kelamı
Harakani’s Heart Kalam
3. Prof. Dr. Kadir Özköse
Ebu’l-Hasan el-Harakenî’nin Tasavvufî Düşüncesi
Ebü’l-Hasan El-Harakenî’s Sufistic Idea
4. Ercan Alkan
Harakanî’nin “Rabbimden İki Şeyle Eksiğim” Sözünün Tasavvuf Literatüründeki Yorumları
The Interpretations of Kharaqani’s Statement “I am less than my Lord by two things” in the Sufi Literature
Saat:11:00-12:30
Hacı Bayramı Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Bildiriler/Sunumları

1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
Şeyh Ebulhasan Harakani Zaviyesi İle İlgili Arşiv Belgeleri
The Archival Documents Related to Sheikh Abu Al-Hasan Harakani Zawiya
2. Dr.Semih Ceyhan
Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebu’l-Hasan Harakani: İsmail Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği
Abu’l-Hasan al-Haraqani according to Ottoman Mathnawi Commentaries: The Cases of İsmail Rusuhi al-Anqaravi and Ahmad Avni Konuk
3. Okt. Sinem Kayacan
Ebul Hasan Harakani Hazretleri’nde Mürit, Mürşit Anlayışı
Dıscıple And Mentor Understandıng Of Ebul Hasan Harakanı, Hıs Nıbs
4. Arş. Gör. Eyup Sertaç Ayaz
Anadolu’ya Gelen İlk Evliya-Alperen Ebû’l Hasan Harakânî Ve Türklerde Türbe Kültürü
Evliya-Alperen Abu Al-Hasan Harakanı As A Fırst Comer And Tomb Culture In Turks
Kharaqani in The Sufi Literature of The Sub-Continent
Tasavvuf Edebiyatında Harakani
3. Uzma Aziz Khan
The Wife of Shaikh Kharaqani, Myth and Reality
Şeyh Harakani’nin Hanımı, Mit ve Hakikat
4. Abdulrahim Lutfullah Alabbasi
Tasavvufta Ruhani Terbiye
Spiritual Discipline in Sufism
5. Albakri Ahmet Refata

13 Ekim 2012 – Cumartesi
Saat: 09:00-10:30
Hoca Ahmet Yesevi Oturumu
Başkan:
Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Adem Balkaya
 Epik Kahraman’ın Epistemolojisini Ebu’l-Hasan Harakani’nin Sâlik’inde Okuma Denemesi
The Readıng Experıence Of Epıc Hero’s Epıstemology In Abul Hasan Haraqanı’s Salık
2. Muhammed Çıtgez
Dilsel Kullanımlarda Bir Dayanak: Ebu’l Hasan Harakanî
Literary Discourses of a Basis: Ebu’l Hasan Harakani
3. Muhammet Arslan
Kars Kalesi Civarında Tarihi Yapılaşma Ve Bazı Gözlemler
Hıstorıcal Constructıons And Some Observatıons In The Around Kars Castle
4. Yrd. Doç. Dr. Adem Çatak
Ebu’l-Hasan Harakanî’de Sembolik Anlatım
Symbolic Expression in Abu al-Hasan HARAKANI
Saat:09:00-10:30
Hacı Bektaşi Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. İsa Yüceer
Bildiriler/Sunumları
1. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Alkış
Ebû’l-Hasan-I Harakanî’nin Ebû Saîd Ebû’l-Hayr Ve Ferîduddîn-İ Attâr Üzerindeki Te’sîrleri
The Impact Of Abu Al-Hasan Kharaqani On Abu-Sa’id Abu’l-Khayr And Farid Ud-Din ‘Attar
2. Abdurrahman Acer
Ebu’l-Hasan Harakanî Araştırmalarına Bibliyografik Bir Katkı Denemesi: “ Eşsiz Ârif Ebu’l-Hasan Harakanî’nin Benzersiz Eseri Nûru’l-Ulûm Ve Onun Hâl, Eser Ve Fikirleri” İsimli Eserin Tanıtımı Nâşir: Abdürrefî? Hakîkat
A Bıblıographıc Attempt To Contrıbute To Abul-Hassan Kharaqani Researches: Introducıng The Book Tıtled “Unequaled Treatise Of Unique Wise Abul-Hassan Al-Kharaqani, Noorul-Uloom (The Light Of Sciences), And His Attitudes, Words, And Ideas”
3. Gökay Durmuş
Ebu’l-Hasan-i Harakânî Hazretleri ve İnsan
Abu’l-Hasan-İ Harakânî And Human Beıngs
4. Prof. Dr. İsa Çelik
Tasavvufi Düşünce Tarihinde Ebü’l-Hasan Harakânî Hazretleri
Saint Ebü’l Hasan Harakani in the History of Thought
Saat :11:00-12:30
Sultan Alparslan Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan
Bildiriler/Sunumları
1. Dr.Yaşar Kalafat
İlahî Kelimetullah Davası Ve Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
Case Of Te Dıvıne Kelimetullah And Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
2. Murat Akın
Harakanî’de Gönül Kelamı
Harakani’s Heart Kalam
3. Prof. Dr. Kadir Özköse
Ebu’l-Hasan el-Harakenî’nin Tasavvufî Düşüncesi
Ebü’l-Hasan El-Harakenî’s Sufistic Idea
4. Ercan Alkan
Harakanî’nin “Rabbimden İki Şeyle Eksiğim” Sözünün Tasavvuf Literatüründeki Yorumları
The Interpretations of Kharaqani’s Statement “I am less than my Lord by two things” in the Sufi Literature
Saat: 11:00-12:30
Hacı Bayramı Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Bildiriler/Sunumları

1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
Şeyh Ebulhasan Harakani Zaviyesi İle İlgili Arşiv Belgeleri
The Archival Documents Related to Sheikh Abu Al-Hasan Harakani Zawiya
2. Dr.Semih Ceyhan
Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebu’l-Hasan Harakani: İsmail Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği
Abu’l-Hasan al-Haraqani according to Ottoman Mathnawi Commentaries: The Cases of İsmail Rusuhi al-Anqaravi and Ahmad Avni Konuk
3. Okt. Sinem Kayacan
Ebul Hasan Harakani Hazretleri’nde Mürit, Mürşit Anlayışı
Dıscıple And Mentor Understandıng Of Ebul Hasan Harakanı, Hıs Nıbs
4. Arş. Gör. Eyup Sertaç Ayaz
Anadolu’ya Gelen İlk Evliya-Alperen Ebû’l Hasan Harakânî Ve Türklerde Türbe Kültürü
Evliya-Alperen Abu Al-Hasan Harakanı As A Fırst Comer And Tomb Culture In Turks

Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

“HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU”

Türkiye Cumhuriyetinin sembolü Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli, tarihi önemine rağmen akademik anlamda yeterli düzeyde araştırılabilmiş değildir.
Türk Kadınları Kültür Derneği, Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi şahsiyetinin günümüz bilgi ve bakışıyla daha iyi anlaşılması amacıyla 14-16 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da Uluslararası bir sempozyum düzenledi.
Hacı Bayram-ı Velî, çok sevilip kıymet verilen ve himmetleriyle İstanbul’un fethini ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan Anadolu’da yetişmiş büyük bir mutasavvıfıdır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen bu sempozyum, büyük velînin uluslararası camiada da tanınmasını sağlayacağı için büyük önem arz etmektedir.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum tarihi ve Yeri: 14-16 Aralık 2012 Ankara
MEVLİD – 14 Aralık 2012 Cuma – Hacı Bayram Camii ANKARA -18:30
OTURUMLAR – 15-16 Aralık 2012 Cumartesi-Pazar – Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi “M” Salonu – Sıhhiye Kampüsü, ANKARA – 09:00-17:30
SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR
TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi, Ankara
TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul
ANKARA Büyükşehir Belediyesi

SEMPOZYUMU DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
ANKARA Büyükşehir Belediyesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Demirci
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Mustafa Tahralı

İLETİŞİM:
Türk Kadınları Kültür Derneği-İstanbul Şubesi
Elif Erhan
hacibayramveli@turkkad.org
SEMPOZYUM KONUŞMACI LİSTESİ
AbdürrezzaK Tek, Doç. Dr. – TÜRKİYE
Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Ayşe Yücel, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Baha Tanman, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Bilal Kemikli, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Buket Karatop, Dr. – TÜRKİYE
Carl Ernst, Prof. – ABD
Cemalnur Sargut – TÜRKİYE
Dilek Güldütuna, Dr. – TÜRKİYE
Ercan Alkan, Arş. Gör. – TÜRKİYE
Eric Geoff Roy, Prof. – FRANSA
Hakan Alvan, Dr. – TÜRKİYE
Haşim Şahin, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
İsa Yüceer, Prof. Dr. – TÜRKİYE
James Moris, Prof – ABD
Kazım Hacımeyliç, Prof. Dr.- BOSNA HERSEK
Mehmet Demirci, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mehmet Münir Atalar, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mohammed Rustom, Assistant Prof. – KANADA
Mustafa Aşkar, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Aydoğan – TÜRKİYE
Mustafa Kaçalin, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Kara, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Tatçı, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
Nedim Tan, Arş. Gör. – TÜRKİYE
Ömür Ceylan, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Salih ÇİFT, Doç. Dr. – TÜRKİYE
Semih Ceyhan, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
Shiraz Sheikh, Dr. – KANADA
Serap kılıç – TÜRKİYE

Limni’de bir Malatyalı Bilge: Niyâzî-i Mısrî

Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi, Limni Belediyesi ve TÜRKKAD İstanbul‘un işbirliği ile, Yunanistan-Limni’de “Limni’de bir Malatyalı Bilge: Niyâzî-i Mısrî” başlıklı Niyâzî-i Mısrî paneli gerçekleştirildi.
Tarih: 26 Mayıs 2012 Cumartesi
Saat: 14:00
Yer: Limni Varos Village Traditional Hotel – Yunanistan
Panelistler: Cemalnur Sargut, Mahmut Erol Kılıç, Mustafa Kara, Reşat Önal, Paul Ballanfat

2012 “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri

Hz. Muhammed’in (s.a.s) doğumu vesilesiyle her yıl düzenlenen “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri gecesinin sekizincisi bu yıl, Şişli Belediyesi’nin kısmi sponsorluğunda, “Kur’an-ı Kerîm” başlığı altında 4 Şubat 2012 Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı‘nda gerçekleştirildi.
Genel katılıma açık olan ve ücretsiz olan organizasyon www.nefesyayinevi.com ve www.turkkad.orgsitelerinden canlı olarak yayınlandı.
 
Program:
  • Vakıflar adına Açılış Konuşması
  • Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Mehmet Görmez’in “Kur’an-ı Kerîm’in hakikati” konulu konuşması.
  • Ödül takdimleri
– Prof. Dr. Ali Bardakoğlu‘na yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülütakdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)
– Prof. Bruce Lawrence‘a, “The Qur’an: A Biography” isimli kitabı vesîlesiyle 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)
– Son devir tefsir alimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır adına ailesine 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an tilâveti ve erken dönem Kur’an nüshaları üzerinde yaptıkları çalışmalar vesilesiyle Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’a 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan HAT san’atında Hattat Aziz Efendi adına ailesine 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan TEZHİP san’atında Muhsin Demironat adına ailesine2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir.(Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan CİLT san’atında İslâm Seçen‘e 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

  • Ara
  • “Lâ Edrî” Tasavvuf Musıkisi Konseri

“Sırrın Sırrı” Uluslar Arası Sultan Veled Sempozyumu

Hz. Mevlâna, Sultan Veled Hazretleri için “Benim bu âleme gelmemden maksat, senin zuhûrundur. Çünkü bütün sözler benim kavlim, sen ise fiilimsin” buyuruyorlar. Aynı şekilde “Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin” demekle sultanın makamını bir kez daha teyit ediyorlar.
Sultan Veled Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî açıdan daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak, Türkiye’den ve yurt dışından uzmanların biraraya getirildiği iki aşamalı bir sempozyum gerçekleştirildi. “Sırrın Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu uluslararası sempozyumunun ilk adımı, TÜRKKAD İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul’da ve ikinci adımı da TÜRKKAD İstanbul, Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün işbirliği ile Konya’da gerçekleştirildi.
Sempozyum Tarihi ve Yeri
10-11 Aralık 2011 İstanbul/Maslak – İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi
15-16 Aralık 2011 Konya – Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu
İletişim Adresi: sultanveled@turkkad.org

Cemalnur Sargut Hoca’nın anlatımıyla Sultan Veled:
“Adının lâkabı Bahaüddin Veled’di. Âşıkları sayıyı da aşkındı, sınırı da. Dünyada ona benzer bir bilgin bulunamazdı. Adâlet sahibi de kuluydu onun, zâlim de. Ebû Hanîfe diri olsa kapısında canla başla kulu olurdu. Fahreddin Râzî, yüzlerce İbn-i Sîna o can gözü açık ere karşı kim olabilirdi. Mustafa, Tanrı peygamberi kutlusu, ona biliginler sultanı demişti”. Böyle anlatır dedesini Sultan Veled. Mevlâna’nın mânevî vârisidir o, sırrımın sırrı dediği ve baştan aşağı edep kesilmiş bir hazretten bahsedeceğiz.
Ben Hz. Veled’i edep terimi ile isimlendiriyorum. Şam’dan Konya’ya dönerken refâkat etmekte olduğu mürşidiyle olan beraberliğini anlatışı bunun en güzel örneğidir.
“Atlı olmak sana değer padişahım; çünkü sen sevgilisin, bense âşıkım,
Sen, gerçekten de efendisin, bense kulum; hattâ sen cansın, ben seninle diriyim,
Benim yaya gitmem, senin ardında başımı ayak yapıp koşmam gerek”
Böylece Veled, bir aydan fazla bir müddet yayan-yapıldak yürüdü: kimi inişte, kimi yokuşta, durmaksızın yol aldı, Yol, yolculuk güçtü ama kolay göründü; çünkü o zahmet, definenin kapısındaki kilidi açmıştı, Yolda O’ndan binlerce sır duydu; göğün de ardında yüzlerce âlem gördü, Hiç kimseye bu, nasib olmamıştır; onun her ihsânından yeniden yeniye sevinmedeydi.
Hocam Ken’an er-Rifâî onu “Şemseddin Tebrîzî’nin hâlini giyen büyük sultan” diye anlatır. Hz. Şems ise Mevlânâ’ya: “Sana başımı, ona sırrımı verdim” diye buyurur. Sultan Veled başta babası olmak üzere o devrin bütün Mevlevî âlimlerinden ilim öğrenmiş, ilim tahsili için Şam’a gitmiş, Şeyh Selâhaddin Zerkûbî’nin kızı Fatıma Hatun ile evlenmiştir. Oğlu Ulu Arif Çelebi, nûrun âlâ nur olarak dünyaya Mevlevîliği yayan sultanlardandır. Sultan Veled’in İbtidanâme, Rebâbınnâme, İntihânâme ve Maarif adlı eserleri bilinmektedir. Mevlâna’yı anlamanın, idrak etmenin tek yolu, onun eserlerini Sultan Veled’in şerhiyle okumak, anlamak ve idrak etmektedir. Örnekleriyle tasavvufun en ince hakikatlerini en anlaşılır şekilde sunan bu büyük sultanı iyi anlamaya çalışmanın bizlere nasip olması Allah’ın büyük lûtfudur.
Günümüz tasavvuf anlayışına çok doğru bir pencere açacağına inandığımız bu çalışmanın verimli olmasını ve maddî mânevî gönüllerimize feyz kaynağı olmasını niyaz ederiz.

Seyyid Burhaneddin Tırmızi Sempozyumu Nefes Yayınevi’nden Canlı Yayınlandı

Hz. Mevlana’yı yetiştiren Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tırmızi ile ilgili Kayseri’de yapılan Uluslararası Sempoyum Nefes Yayınevi’nden canlı olarak yayınlandı.

“Dost’a Dost Olanlar” Uluslararası Seyyid Burhaneddin Sempozyumu

Sempozyum Sekreteri
Elif Erhan (Türkkad/İstanbul)
Belgin Batum ((Türkkad/İstanbul)
Doç. Dr. Osman Nuri Küçük


Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Prof. Dr. M. Erol Kılıç
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Prof. Dr. Turan Koç
Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Prof. Dr. Mustafa Aşkar
Prof. Dr. Dilaver Dürer
Prof. Dr. Kadir Özköse
Prof. Dr. Reşat Öngören
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Doç. Dr. Hülya Küçük
Muhsin İlyas Subaşı
Mehmet Çayırdağ
Ali Yaren
Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük

Danışma Kurulu
Prof. Dr. M. Zeki Duman
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Cemâlnur Sargut (Araştırmacı/Yazar)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

İletişim:
istanbul@turkkad.org
Tel: 0216 359 4091
Faks: 0216 359 4092
TÜRKKAD – İstanbul, Bağdat Cad. Güzel Sok. Bilkan Apt. A-Blok No:11 Daire:2, Selâmiçeşme, Kadıköy/ İstanbul

İslâm Kürsülerinde Eğitim Verecek Akademisyenler Belirlendi

12 Şubat 2009 Perşembe günü TÜRKKAD İstanbul Şubesi ile UNC (University of North Carolina, Chapel Hill) arasında imzalanan protokolle “Kenan Rifai Seçkin İslâm Araştırmaları Kürsüsü” (Kenan Rifai Distinguished Professorship in Islamic Studies) kurulmuştu. O günden bu güne kürsüye atanacak profesörle ilgili olarak UNC titiz bir çalışma gerçekleştirmiş ve netice olarak Prof. Juliane Hammer, Temmuz 2011 itibarıyla başlamak üzere göreve atanmıştır. Bu tarihte Allah’ın izniyle kürsü eğitime başlayacaktır.
Yine TÜRKKAD İstanbul Şube Başkanı Cemalnur Sargut’un girişimleri ve gayretleri ile 19 Ağustos 2010 tarihinde Çin’de, TÜRKKAD İstanbul Şubesi ile Pekin Üniversitesi Beşeri Araştırmalar Enstitüsü (Institute of Advanced Humanistic Studies) arasında imzalanan protokol ile “Kenan Rifai Seçkin İslâm Araştırmaları Kürsüsü” kurulmuştu. Bu kürsü için de yapılan protokol gereği, belirlenen kurul tarafından iki senede bir atanacak olan profesörlerin ilki olarak Prof. William Chittick ve Sachiko Murata’ya teklif götürülmüş ve kendileri tarafından memnuniyetle kabul edilmiştir. Bu kürsünün de açılışı Allah’ın izniyle Kasım 2011’de gerçekleştirilmiştir.
Bütün insanlık alemine hayırlı olması niyâzıyla…