Hz. Üftâde’den…

Hakk’a vusûl Hz. Peygamber eliyle olur. Şeyhin kemâli odur ki mürîdi Cenâb-ı şeriflerine (Hz. Peygamber’e) îsâl ede (ulaştıra). Hz. Peygamber de müridi bir anda Hakk’a îsâl eder. İlaç, Hz. âliyesinden yardım ve şefaat dilemektir.

 

***

 

Allah Teâlâ Hazretleri‘nin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek, onları Hak yola ve ebedî saadete dâvet etmek, gafletten uyandırıp hidâyet yollarını göstermek, yani irşad, peygamberlerin yoludur. Bu yola tâlib olan mürşidlerin firkat ile vuslatı cem ederek (birleyerek)celvet makamına ulaşmaları gerekir. Ayrıca bir mürşid veya bir veli, yumuşak huylu ve eli açık olmalı, fitneye sebep olan şeylerden kaçınmalı, Hakk‘ın taatinde eser yel gibi olmalıdır.

Hz. Üftâde

The following two tabs change content below.

Nefes Arşiv

Nefes Akademi; tasavvufî bilginin güvenilir kaynağı...
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın