Yazılar

Meşkûre Sargut Hâtırasına

Efendim, Allah hepinizden râzı olsun.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün misyonu, Meşkûre Sargut’un 86 yıllık ömründe, hayal ettiği bir hakikati gerçekleştirdi. Farklılıkların bir araya gelişi, aslında farklılıkların olmayışı ve her yolun Allah’a giden bir yol olduğu ve gideceğimiz yerin bir olduğu mânâsını öğretti annem bize. Tasavvufun global bir lisan olduğunu, bütün ülkeleri, bütün dinleri, bütün yolları, bütün mezhep ve meşrepleri birleştiren yegâne yol olduğunu öğretti Hocam Ken’an Rifâî bize. Ve bu yolda en büyük çalışmayı -ben böyle diyorum, affınızı niyaz ediyorum ama- devrimci olduğuna inandığım -Peygamber’in de böyle olduğuna inanıyorum ben- bir hanımefendi yaptı: Sâmiha Ayverdi.

Kendisi bir kalıp içine girmeden, bir şekil oluşturmadan Allah yolunun inceliklerini mürid-mürşid ilişkisi içinde, gerek kitaplarıyla, gerek hayatıyla, gerek yaşantısıyla, her şekilde peygamber ahlâkıyla, yaşayan Kur’an olarak bize öğretti. Bu yolda, önemli olanın insan olmak, merd makamına ermek olduğunu, cinsiyetlerin önemi olmadığını bize öğretti. Bu, biz kadınlara ümit verdi. Yani bizim mutmainne mertebesine erebileceğimiz müjdesini verdi. Kendi hakikati ile bunu gösterdi.

Yaşantısıyla örnek bir anne ile yetiştik biz. Hayatımızda bir tek gün, annemi mutsuz ve huzursuz görmedik. Her hâdiseden memnun olma sanatını mürşidinden öğrenmişti. Şikâyet yok, dâima memnuniyet, şükür ve hamd vardı. Âfiyet için dua ederdi. Çocuklarımız burada iki sene master yapıyorlar, bazen üç seneye uzuyor bazen dört seneye uzuyor. Tasavvuf masterı yapıyorlar. Ama biz 86 yıllık ömründe, burada öğrenilenlerin hepsinin nasıl yaşandığını annemin hayatından öğrendik. Kendisi, Hocası Sâmiha Ayverdi için “Biz aynı mânâ yastığına baş koyan iki dostuz, mürid-mürşidiz.” derdi. Hocasının bayrağını ömrü boyunca taşıdı, “benim hocam Sâmiha Ayverdi” derdi. Başta Ken’an Rifâî Hazretleri, fakat bugün onun bayrağını Sâmiha Ayverdi taşıyor, derdi. Bize mürşid sevgisini öğretti. Mürşidin bir varlık olmadığını, ondan Allah’ın tecelli ettiğini öğretti. Ondan öğretenin, Kur’an ve Peygamber olduğunu gösterdi. Biz de bunu ömrünün her saniyesinde, Sâmiha Anne’nin şahsında gördük ve şâhit olduk.

Bugün hem annemi hem de onun mübârek hocasını anmanın zevkiyle ben mestim. Ben iman ediyorum ki, bir büyük, kendisi için konuşacakları, kendisi seçiyor. Bu yüzden, gelen ve bütün onun için konuşacaklara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bu günler bakın ne kadar güzel birliklere sebebiyet veriyor. Büyük sultanlar teşrif ediyorlar. Onların hakikatlerinde çocuklar, öğrendikleri şeylerin nasıl tevâzuyla yaşandığını görüyorlar. Kendileri makam olarak çok yüksekken, burada bu tevâzuyla, bu edeple bize öğrendiklerinin yaşama şeklini gösteriyorlar. İşte böyle mürşidlerle yaşamanın verdiği zevkiyle, biz iki kardeş, bugünün hazırlanmasından çok mutlu olduğumuzu ve her sene bugünde annemin adı altında bir mübâreğin, bir başka yolun ama aynı mânânın yolcusunun anılacağının müjdesini size vermek istiyoruz.

Bütün gelenlere teşekkürler ediyoruz. Bu kalabalığı görmek de çok zevk. Ayrıca iki tane güzel haberimiz var. Birincisi, annem ile ilgili master yapan İlahe Hanım’a teşekkür ediyoruz. Hârikulâde bir tez hazırladı. Böylece annem burada bir program içinde master tezi olarak hazırlanıyor. Kitabı da basılacak inşallah. İkincisi, eğer Allah lûtfederse, 2020 Nisan’ında, Harvard Üniversitesi’nde bir Kenan er-Rifâî Sempozyumu yapılarak -üniversite talep etti- iki günlük bir çalışmayla hocamızın mânâsında, tasavvufun bütün dünyaya tesir eden, ne kadar önemli bir lisan olduğu birkaç panelle –iki gün sürecek- anılacak. Bu da bir mânâ olarak bize lûtuf olarak gelecek. İnşallah Allah sevgililerini dünyanın her yerinde anmayı ve İslâm Tasavvufunun güzelliğini, birleştiriciliğini, hoşgörüsünü, sevgisini, insanları ötekileştirmeden, “ötedeki teki” hâline getirişini, hep birlikte analım, sevelim sevilelim ve bu dünyadan zevk alalım.

Son olarak, Kenan Rifâî Hazretleri’nin yeni basılan kitabı Tuhfe-i Ken’an’dan bir cümle okumak istiyorum. Açtığım zaman bana gelen bir cümle: “Hastalık, mümine tesir etmez. Mümininin en güzel duâsı kendi için âfiyet dilemesidir.”

Allah hepimize maddî-manevî âfiyet versin inşallah. Teşekkürler ediyorum.

 

Not: 10 Şubat 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Meşkûre Sargut Hâtırasına” Programı’nın “Sâmiha Ayverdi Paneli”nden önce yapılan açış konuşmasıdır.

Prof. Bruce Lawrence ve Prof. miriam cooke Konferansı

Prof. Bruce Lawrence ve Prof. miriam cooke 21 Ekim Pazar günü “İslam ve Ötesinde Tasavvuf” ve “Nazira Zeineddine: İslâm’da Kadın Haklarının Öncü Savunucusu” başlıklı halka açık konferans verecekler. Konferanslar için simultane tercüme imkânı da sunulacak.
Programa katılım serbesttir.
Canlı yayın türkçe olarak gerçekleştirilecektir.
Tarih: 25 Ekim Perşembe
Saat : 14.00 – 16.00

Yer: Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu
Haluk Türksoy Sk. No:14 Altunizade/Üsküdar İSTANBUL

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr

***Etkinlik Nefes Yayınevi A.Ş. tarafından Canlı olarak yayınlanacaktır.

 

Aşk Dini (Mezheb-i Aşk): İnsanlıktan İlâhî’ye Erişim Yolu Olarak Aşk – Omid Safi Konferansı

Duke Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Omid Safi 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.00’te Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda “Allah Aşkı: Mezheb-i Aşk” başlıklı bir konferans verecektir.

Prof. Safi konuşmasına ilişkin şu bilgileri veriyor:

“Aşk Dini: (Mezheb-i Aşk): İnsanlıktan İlâhî’ye Erişim Yolu Olarak Aşk”

Tasavvuf geleneğinde Mezheb-i Aşk denilen belirgin anlayışın ortaya çıkışı en coşkulu gelişmelerdendir.

Bu gelişim öncesi Sufiler, aşkı, insana ve ilâhî olana hissedilen aşk olarak ayırmışlardı.

Ancak, bu bakış açısıyla Ahmed Gazali’ye dek giden ve Ebû Sa’id Ebu’l-Hayr, Harakanî, Attar ve Mevlânâ’da zirveye erişen yeni bir farkındalık oluştu. Bu noktada sadece tek Aşk olduğu kavramı vardır; ki, o da, kâinâtın yaratılmasına ve bu âlemde hayatın sürdürülmesine vesile olup, sonra da bizi geldiğimiz Asl’ımıza geri götürecek olan İlâhî Varlığın bu diyara taşması olarak ifade edilir.

Not: Konferans esnasında simultane tercüme olacaktır.

Programa katılım serbesttir.
Canlı yayın türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Tarih: 11 Ekim 2018 Perşembe
Saat : 14.00 – 16.00

Yer: Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu
Haluk Türksoy Sk. No:14 Altunizade/Üsküdar İSTANBUL

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr

***Etkinlik Nefes Yayınevi A.Ş. tarafından Canlı olarak yayınlanacaktır.

 

“Velâyet Üzerine” Konferans – Prof. miriam cooke

3 Ekim 2018 Çarşamba günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda Prof. miriam cooke tarafından “Velâyet Üzerine” başlıklı bir konferans gerçekleştirilecek.

Not: Konferans esnasında simultane tercüme olacaktır.

Programa katılım serbesttir.
Canlı yayın türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Tarih: 3 Ekim 2018 Çarşamba
Saat : 11.00 – 13.00

Yer: Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu
Haluk Türksoy Sk. No:14 Altunizade/Üsküdar İSTANBUL

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr

***Etkinlik Nefes Yayınevi A.Ş. tarafından Canlı olarak yayınlanacaktır.

 

 

 

Kerim Vakfı ve NEF Vakfı, Genç NEFesler Projesi

Genç NEFesler, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ve NEF Vakfı’nın işbirliğiyle toplumsal duyarlılık bilincine sahip nesiller yetiştirme gayesiyle başlatılmış bir gençlik projesidir.

Çocuk ve gençlerimizin aktif gönüllü olarak yetişmelerini destekleyecek bu çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında pilot olarak hayata geçirilmiş ve Kerim Vakfı çalışanlarının aileleriyle bu çalışma başlatılmıştır. Pilot çalışmaya destek veren ailelerimizin geribildirimleri ile projenin şekillenerek büyümesi planlanmıştır.

Çocuklarımızın okul ve ders dışı aktiviteleri dolu olan programları içinde onları yormayacak ve daha sonraki katılımları için cesaretlendirecek bir planlama yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen dönemde planlanan çalışma modelininde her ay dört ila altı adet farklı faaliyet seansı planlanmış ve her ay başında ailelere duyurmuştur.

İzlemiş olduğunuz videoda 6 aylık saha projesine katılmış çocuklarımızdan bazıları ile yapılan röportajlar yer almaktadır.

Proje Adı: Genç NEFesler
Proje Yürütücüsü: Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
Proje Ortağı: NEF Vakfı
Proje Koordinatörleri: Ebru Arslan, Sibel İnci

 

 

“Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi” başlıklı Sempozyum ve 13. DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri takdim töreni 15 Aralık günü Konya’da gerçekleştirilecektir.

Mevlid Kandili’nin Şeb-i Arus ile aynı haftaya denk gelmesi vesilesiyle, “Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi” başlıklı Sempozyum ve 13. DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri takdim töreni 15 Aralık günü Konya’da gerçekleştirilecektir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun yıldönümünü ve herkesi tevhid bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek gayesiyle her yıl verilmekte olan “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri, 13. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri adı altında 15 Aralık 2016 günü Konya’da gerçekleştirilecek olan törenle sahiplerini bulacak.

Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” başlığı ile düzenlenecek gecede takdim edilecek 13. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri,  Türkiye’den Prof Dr.Süleyman Uludağ’a ve yurtdışından Muhammed İkbal’e veriliyor.

Ödül töreninde açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Sempozyum ve Ödül Töreni  15 Aralık 2016 günü http://kerimvakfi.org/ sitesinden canlı yayınlanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ:   15 Aralık 2016, Perşembe

ÖDÜL TÖRENİ YERİ:        Konya Dedeman Convention Centre, Sempozyum Salonu

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Dost Ödülü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Mevlid Kandili Programı

ŞEB-İ ARÛS Etkinliği

Hz. Mevlâna’nın 743.Vuslat Yıldönümü vesilesiyle, Ü. Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Kerim Vakfı işbirliği ile 6 Aralık Salı günü ŞEB-İ ARÛS etkinliği düzenliyor.

Program “Dinle” adlı kısa filmin gösterimi ile başlayacak ve Enstitü Öğretim Yardımcısı Arzu Eylül YALÇINKAYA’nın takdimi ile devam edecektir. Ardından Cemalnur SARGUT, Prof. Dr. Emine YENİTERZİ ve Prof. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK’ün katılımları ile “Hz. Mevlâna” konulu söyleşi gerçekleştirilecektir.  Program sonunda La Edri Tasavvuf Musikisi Topluluğu üyeleri kısa bir ilahi dinletisi sunacaklardır.

Program tamamlandığında dinleyicilere günün hatırası olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK’ün kaleme aldığı SUFİLİĞİN ZİRVESİ: Hz. Mevlânâ’yı Anlamak isimli kitap hediye edilecektir.

Etkinlik http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/2016-seb-i-arus-paneli/ adresinden Canlı yayınlanacaktır.

 
 6 Aralık Salı Saat 13.30-15.30

Nermin Tarhan Konferans Salonu

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok

Üsküdar Üniversitesi, İki Doğu’nun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı Projesi Açılış Sempozyumu

İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI
AÇILIŞ SEMPOZYUMU

AÇILIŞ SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Ekim 2016 – Cumartesi
Nermin TARHAN Konferans Salonu
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke

KAYIT
09:00 – 09:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30 – 11:10

ARA
11:10 – 11:40

PROJE AÇILIŞ KONUŞMASI
11:40 – 12:10

“Japonya’da Tasavvuf Çalışmalarının Geçmiş, Şimdi
ve Geleceği: Tasavvufun Üçlü Eksen Çerçevesi ve
Disiplinlerarası Yaklaşımı”
Yasushi TONAGA, Prof. Dr.
Japonya, Kyoto Üniversitesi, Kenan Rifai Tasavvuf
Araştırmaları Merkezi, Asya ve Afrika Saha Çalışmaları
Enstitüsü

ÖĞLE YEMEĞI

PANEL 1
14:30 – 15:40

“Tasavvufun Japon Geleneksel Dini Şintoizmle
Karşılaştırılmalı Üçlü Eksen Çerçevesinde Antropolojik
Anlayışla Değerlendirilmesi”
Masayuki AKAHORİ, Prof. Dr.
Japonya, Tokyo Sophia Üniversitesi, İslâm Araştırmaları
Enstitüsü, Küresel Çalışmalar Okulu Dekanı

“Tasavvufun Üçlü Eksen Çerçevesi Perspektifinden Sudan
Tarikatlarında Tasavvufun Yorumu”
Daisuke MARUYAMA, Doç. Dr.
Japonya, Tokyo, Japon Savunma Akademisi, Beşerî
Bilimler Bölümü

ARA
15:40 – 16:00

PANEL 2
16:00 – 17:30

“Proje Kapsamında Görüş ve Değerlendirmeler”
Mahmud Erol KILIÇ, Prof. Dr.
Türkiye, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı

“Tasavvufun Teşekkül Dönemindeki Önemli Sûfîlerin Tasavvuf
Tarifleri Üzerinden İslâm Düşünce Geleneğinde Tasavvufun Yeri”
Osman Nuri KÜÇÜK, Prof. Dr.
Türkiye, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları
Enstitüsü

“Hakikatin Kestiği Parmak: İlk Tasavvuf Klasiklerinde Sufilere
Yönelik Eleştirilerin Ana Eksenleri”
Ahmet Murat ÖZEL, Yrd. Doç. Dr.
Türkiye, Yalova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim
Dalı

KAPANIŞ
17:30

İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Proje Yürütücüsü
Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
İstanbul, Türkiye

Proje Ortakları
Kyoto Üniversitesi, Asya ve Afrika Saha Araştırmaları
Enstitüsü (Graduate School of Asian and African Area
Studies), Kyoto, Japonya
Kerim Vakfı, İstanbul, Türkiye

Özet
Projenin amacı iki ülke araştırma kurumları arasında mevcut
akademik ve araştırma kapasitelerinin bir araya getirilerek
kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesidir. Proje, Japonya
ve Türkiye arasında tasavvuf alanı imkânlarının kuracağı
köprü ile akademik ve kültürel işbirliğini geliştirecektir.
Tasavvuf, akademik açıdan doktrin, toplumsal yaşamdaki
kültürel ve ahlaki boyutları ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel
yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır.
Bu yöndeki anlayışın gelişmesi için araştırmacıların birincil
kaynaklara ulaşabilmesi, okuyabilmesi, kaynakları yerinde
değerlendirebilmesi gereklidir. Türkçe yazılmış eserler
Türkiye dışındaki akademik çevrelerde çok az bilinmektedir.
Tasavvufun kültürel, doktrinel ve ahlaki tarafının Türk
toplumu üzerinde önemli tezahürleri bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
Kyoto Üniversitesinde ilgili konularda çalışan lisansüstü
öğrencilere yönelik Tasavvuf Kültürü içerikli bir eğitim
programı gerçekleştirecektir. Altı hafta sürecek olan
program 180 saat teorik ders içermektedir. Programa, Kyoto
Üniversitesi ve Japonya’nın ilgili konularda çalışmalarda
bulunan diğer Üniversitelerinden 10 doktora öğrencisi
katılacaktır. Program kapsamında Osmanlı Türkçesi ve
Paleografyası dersleri verilecek, Türkiye’deki yazma eser
birikimi tanıtılacak, tasavvuf düşüncesi ve İslam felsefesi
konuları ve birincil kaynakları, Osmanlı dönemi Türkçe
tasavvuf metinleri başta olmak üzere, incelenecektir. Bu
projeyle Tasavvuf Kültürü Eğitim Programına katılan genç
araştırmacılar, tasavvuf konularını akademik, literatür
merkezli bir meselenin de ötesinde, bu toplumu ve
kültürünü daha yakından tanıyarak anlama imkanı elde
edeceklerdir. Saha araştırmalarına konu olacak popüler
kültürün içindeki tasavvufi temaların anlaşılması, kültürel
ilişkiler tesis edilmesinde önemli ipuçları taşımaktadır.
Yapılacak çalışmalar tasavvuf konularının, ilk planda
Japon araştırmacıların akademik çalışmalarında daha
fazla yer bulması yönünde katkı sunabilir. Japonya önemli
bir akademik geleneğin temsilcisidir. Projenin, genç
nesil araştırmacıların Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında
vereceği eserlerle, uzun vadede iki ülke toplumsal bakış
açıları üzerinde ve kamusal diplomasinin gelişmesinde
olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye
ve Japonya’da bulunan araştırmacıların yapacakları diğer
çalışmalarda karşılıklı olarak gelecekteki kapasitelerinin ve
ilgilerinin yönlenmesinde katkı sağlayabilir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında devam edecek Tasavvufi Eser Okumaları Programı, hafta içi ve haftasonu gruplarıyla eğitim verecektir. Programda Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ile toplam 32 saat ders işlenecektir.

  • Hafta içi Sınıfı: 19 Şubat – 10 Haziran 2016 tarihleri arasında 16 hafta boyunca Cuma günleri, 09.00- 11.00 arasında 2 saat
  • Hafta sonu Sınıfı: 20 Şubat – 21 Mayıs tarihleri arasında 8 hafta boyunca Cumartesi günleri, 13.30 – 17.30 arasında 4 saat

DERSLER:

Ken’an Rifâi ve 20. Asrın ışığında Müslümanlık Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Tasavvufi metin okumalarının bu programdaki dersinde “Ken’an Rifai ve Yirminci Yüzyılın Işığında Müslümanlık” adlı baş yapıt okunacaktır. Eser, Ken’an Rifai’nin farklı entellektüel geleneklere mensup dört büyük talebesi tarafından kaleme alınmış olup başlıca üç etüdden oluşmaktadır. Buna gore birinci etüd, mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi ve Nezihe Araz tarafından yazılmış olup, Kenan Rifai’nin hayatı, eğitimi ve terbiyesinde müessir olan simalar hakkında bilgi vermekte ve en genel hatlarıyla kendisinin din, iman ve ahlak anlayışını ortaya koymaktadır. Safiye Erol tarafından hazırlanan ikinci bölümde, Kenan Rifai’nin mistik yönü üzerinde durularak, hikmet ve felsefi gelenekle olan ilişkisine dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölüm, Sofi Huri tarafından yazılmış ve burada daha çok kendisinin mürşid ve mürebbi yönüne dikkat çekilmiştir. Eserin son bölümü ise Kenan Rifainin talebeleri tarafından derlenen sohbetlerden oluşmaktadır.

 

İbn Atâullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Tasavvuf tarihinin en etkili klasiklerinden biri İbn Ataullah İskenderi’ye ait olan Hikem-i Ataiyye eseridir. Tasavvuf klasikleri arasında, üzerine yazılmış yüze yakın yorum (şerh) ile en çok yorumlanan eserlerin başında gelmektedir. İki yüz elli civarında tasavvufi özlü söz içeren eser, maneviyat yolculuğunun en kritik meselelerine dair çarpıcı açıklamalar içerir. Seminerimizde bu etkileyici eseri okumaya ve anlamaya çalışacağız.

Detaylı Bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/54/tasavvufi-eser-okumalari