Editörden (Kasım 2013)

Merhaba Dostlar,

 

Mübârek Kurban Bayramını içeren Zilhicce ayını henüz tamamladık ve bir diğer çok özel ve güzel aya, Muharrem ayına eriştik çok şükür. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı ve Muharrem ayı ile başlayan yeni senenizi Her Nefes ekibi olarak cân-ı gönülden kutluyoruz. Mübârek olsun efendim.

 

Kasım ayı konumuz “KURBAN”. Elbette kurban pek çok farklı anlama geliyor mübârek dinimizde. Yakınlık kurmak (“kurbiyet”) bunlardan sadece biridir. İslâm tasavvufunda en çok kullanılan karşılığı ise nefsimizi Allah yolunda kurban etmektir. Bana göre Hz. İbrahim, oğlunu Allah’a olan yakınlığını ve sevgisini göstermek için teslimiyet taşına yatırmış, kesmeye niyet etmiştir. Böylece evlâdına olan sevgisi ile nefslerimiz ve dünya malına olan düşkünlüklerimiz tasvir edilmiştir. Özetle nefslerimizi ancak Rabbimize teslim olup O’nun bize tenezzülü sâyesinde gönlümüze dolan O’nun sevgisi ve aşkı yardımıyla kesebiliriz. O’nun için en has kurban, Allah yoluna canı kurban etmektir. Böylece Rabbimize karışırız. “Gerçek kurban” Allah’ı için herşeyini vermektir dersek, elbette bunun en kıymetli örneğini de yine Peygamberimizin evlâtlarında görüyoruz. Hz. Peygamber’in “gözümün nuru” dediği, Hz. Fatma ile Allah’ın aslanı Hz. Ali’nin müstesnâ evlâtları Hz. Hüseyin ve âilesinin, başlarına gelecekleri bilmelerine rağmen gözlerini kırpmadan şehâdet şerbetini içmeye gitmeleri bence “kurban” anlayışının zirvesidir. İnşaallah, Allah bizi de Rabbimize, Peygamberimize ve onun ailesine lâyık evlatlardan kılsın.

 

Benim gönlüme Mısrî Niyâzi’nin çok sevdiğim bu şiiri düştü. İnşaallah Rabbim bize de kurbanın, Allah’a kurbiyetin ve şehâdetin hakikatini anlamayı nasip etsin…

 

 

O cihanın fahrinin sırrına kurbân olayım,

Hutbe-i levlâk inen şânına kurbân olayım.

Kabe kavseyni ev ednâsına kurbân olayım,

Ben onun ilm ile irfânına kurbân olayım,

Ben onun esrâr-ı mirâcına kurbân olayım.

 

Ebûbekir, Ömer, Osman, Ali dört yârıdır,

Risâlet bağının onlar gül-i gülzârıdır,

Cümle ashâbı hidâyet râhının envârıdır,

Ben onun âline ashâbına kurbân olayım,

Ben onun ashâb u ahbâbına kurbân olayım.

 

Hasan Hazretlerine zehr içirdi eşkıyâ,

Hem Hüseyin oldu susuzluktan şehid-i Kerbelâ,

İkisidir, asl-ı nesl-i cümle âl-i Mustafâ,

Ben onun âline evlâdına kurbân olayım,

Ben onun evlâdı ensâbına kurbân olayım.

 

Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti,

Ümmetine cümleden çok eder Hak rahmeti,

Enbiyâ onunla buldu bunca lûtf u izzeti,

Ben onun lûtfuna ihsânına kurbân olayım.

Ben onun envâ-ı eltâfına kurbân olayım

 

Her ne denli enbiyâ ve mürselîn kim geldiler,

Ümmeti olmayı Hak’tan temenni kıldılar.

Evliyâ âna Niyâzi kul u kurbân oldular.

Ben onun ayağının tozuna kurbân olayım.

Yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.

 

The following two tabs change content below.

Yosun Mater

2 cevaplar
  1. İlhami
    İlhami says:

    Merhaba sizden Niyazi Mısri Hz.nin Bu şiirinin senedi ni rica edecektim.Şunun için isterim ki, Mısri Hz.nin Ebûbekir. Hz Ömer ve Hz. Osman r. a efendilerimizle alakasının olmadığını düşünenler var. Ve bu şiir çok güzel cevap verıyor Teşekkürederim…

    Cevapla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın