Dertli Âşıklar Tabibi

Kaynaklara göre, Bursa’nın sultanlarından Üftâde Hazretleri, iki kişiyi en mükemmel  şekilde yetiştirmiştir. Bunlardan biri Kemal Dede Hazretleri’dir. Kemal Dede, şeyhinin önderliğinde kemalâta ermiştir, fakat şeyhinin vârisi olmamıştır. İkincisi ise Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’dir. Şeyhinin  halifesi olarak irşâda devam  etmiştir.

 

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Bursa’da müderrislik ve kadılık hizmetlerinde bulunmuştur. Ancak Üftâde Hazretleri’ne talebe olduktan sonra, hocasının isteği üzerine makamından, malından mülkünden vazgeçip kendisini Hak yoluna adamıştır. Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin ezelî nasibi ve tasavvuf  ilmi bilgisi onun hocasına tam teslim olmasını sağlamıştır. Bu teslimiyet, onu üç yıl gibi bir sürede yetiştirip kemâlâta eriştirmiştir.

 

İnsan, kâmil mürşid bulup da ona teslim olursa nefsini alt etmesi kolaylaşır. Ne var ki,  nefsimiz, kendi başına buyruk hareket etmeyi seviyor. Allah’a  sırtını yaslamak ve nasibine râzı olmak, ona akılsızlık gibi gelir. Oysa aslında akıllı olmak, Allah’ın verdiklerine râzı olmaktır, çünkü Allah bizim için en iyisini bilir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm, hep tevekkülden bahsederek yapan ve yaptıran Allah’tır demiyor mu?

 

Biz gayret ederek nefsimize ağır gelen şeyleri yapmaya çalışmakla mükellefiz. Ama bizden bir Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri çıkar mı, bunu bilemeyiz. Bu, Allah’ın takdiridir. Her hâlükârda yolda olmak ve gayret etmek de çok güzeldir ve aslında bu da bir nasip meselesidir.

 

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, hocası Üftâde Hazretleri için yazdığı medhiyede “dertli âşıklar tabibi hazreti Üftâde’dir” demektedir. Bu sözlerden de anladığımız gibi, mürşid, müridin tabibidir. Mürid, mürşidi sâyesinde Allah’a ulaşır ve nefsin esâretinden kurtulur. Biz yeter ki mürşide teslim olalım inşaallah…

 

Âmin…

 

The following two tabs change content below.

Nefes Arşiv

Nefes Akademi; tasavvufî bilginin güvenilir kaynağı...
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın