OTURUMLAR / SESSIONS
Cemal Reşit Rey Konser Salonu / Cemal Resit Rey Concert Hall

OTURUM 8 / SESSION 8

Oturum Başkanı / Chairperson
Mustafa Kara, Prof. Dr.

Türkân Erkmen & Eren Bayar
Hocasıyla Yazan Bir Kalem: Nezihe Araz & Semiha Cemâl: Aşkın Kalbi
A Pen that Writes with its Teacher: Nezihe Araz & Semiha Cemal: Heart of Divine Love (Ashk)

Turgut Alsırt, Dr. / MD
Sâmiha Anne
Mother Samiha

Fahrünnisa Bilecik, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.
Ezelden Ebede İzzetlenmiş Bir İnsan-ı Kâmil: İlhan Ayverdi
İlhan Ayverdi: An Honored Perfected Human Being from the Pre-Eternal to Eternity

Asuman Kulaksız, Dr. / MD
Bir Devri Aydınlatan Meşkûre Anne
Mother Meskure Enlightening her Time

http://kenanrifaisempozyumu.org/

0 yorumlar

Yorumla

Yorum yapmak ister misiniz?
Gelişmemizde katkınız olsun.

Bir Yorum Yazın