Mutasavvıf yazar Cemalnur Sargut’un Mesnevi Şerhi dersleri, ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle, sadece internet üzerinden CANLI olarak izlenebilecektir. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar birarada olmak dileğiyle.

Yayın Günü: 15 Ekim 2020, Perşembe
Yayın Saati: 10:00
Diğer Katılımcı: Arzu Eylül Yalçınkaya

Bu dersler Nefes Yayınevi’nin sponsorluğunda www.nefesyayinevi.com/canli-yayin adresinden canlı yayınlanmaktadır.

Dersin Konusu: Mesnevî’nin 2. cildi üzerine Kenan Rifai’nin yaptığı şerhe başlangıç.

Dersin İçeriği:
1. Dervişlikte vefa vasfının önemi nedir?
2. Derviş hamd seviyesine nasıl ulaşabilir?
3. İnsanın tekamülünde en önemli etken nedir?
4. Mesnevî’de geçen kanın süt haline gelmesi bahsi neyi ifade eder?
5. Veled-i kalp nasıl doğar?
6. Hüsameddin Çelebi’nin Mevlânâ’ya sohbet arkadaşı olmasının anlamı nedir?
7. Mesnevî’deki kuş sembolizmi neleri anlatır?
8. İsâ’dan ölüleri diriltmeyi öğrenmeyi isteyen adamın hikâyesi Kenan Rifai tarafından nasıl yorumlanmıştır?
9. Temizliğin gerçek manası nedir? Temiz olmayanın Kur’an’a dokunamaması neyi ifade eder?
10. İnsanın ayan-ı sabitesine ulaşabilmek için yapabileceği tek şey nedir?
11. Gerçek mürşit hangi özelliklerinden tanınabilir?

Video Arşivi için : https://arsiv.nefesyayinevi.com/videoarsivi/

0 yorumlar

Yorumla

Yorum yapmak ister misiniz?
Gelişmemizde katkınız olsun.

Bir Yorum Yazın