Çin Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsü, Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ortak girişimi ile Pekin Üniversitesinde 2-8 Nisan 2015 tarihleri arasında “İslam ve Çin Medeniyeti” uluslararası sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum, dünyanın çeşitli ülkelerinde, İslam ve Çin medeniyeti konularında çalışan bir çok değerli uzman, akademisyen ve öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı anlayışı zenginleştirmek, iletişim ve etkileşim imkanlarını ilerletmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çin’in en önemli ve en büyük üniversitesi olarak tanınan Pekin Üniversitesi, İslam konulu uluslararası bir toplantıya ilk kez ev sahipliği yapmıştır.

Bu buluşmanın tohumları Kerim Vakfı’nın kurucu üyesi ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut’un 2011 yılında Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsünde Ken’an Rifai İslam Araştırmaları Kürsüsünü kurmasıyla atılmış bulunmaktadır. Kürsünün ilk profesörleri tasavvuf alanında önemli çalışmalarıyla tanınan William Chittick ve Sachiko Murata gibi çok değerli bilim insanlarıdır. Enstitünün başında bulunan, dünyaca ünlü tarihçi-filozof Tu Weiming aynı zamanda Harvard Yenching Enstitüsü’nün kurucusu ve halen yöneticisi konumundadır. Tu Weimming Enstitü bünyesinde bulunmakta olan İslâm Araştırmaları kürsüsünün çalışmalarını şu sözleriyle değerlendirmiştir “Yapılan bütün bu çalışmalar Pekin Üniversitesi camiasının kültürel ve özellikle de ahlaki değerlerinin dönüşümüne sebep olmuştur. Dolayısıyla katkı, sadece dersler sunma kabiliyeti değil, Çin’in hali hazırdaki kendi içine bakma ve kendini anlamasına yönelik İslam’ın ahlaki bakışını ve dini soruları ortaya çıkarma kabiliyetidir.”

Sempozyuma Türkiye’den Mahmud Erol Kılıç “Dinde Fanatizmin Kaynağı ve Modern Zamanlar”, Ekrem Demirli “İlmi talep ediniz, velev ki Çin’de olsun: Tasavvuf Metinlerinde Çin’e Dair Bazı Atıflar”, Osman Nuri Küçük “Lao Tzu’nun Önerdiği İdeal İnsan Nitelikleri ile Tasavvufi Düşüncedeki İnsan-ı Kamil Anlayışının Mukayesesi”, Semih Ceyhan “İnsanlığın Çinli Mührü: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye göre mistik bir metafor ve gerçeklik olarak Çin”, tebliğlerini sundular. Türkiye dışından tebliğleri ile katılanların bazıları şöyledir;

Mohammad Khalil, “İslam ve Başkalarının Kaderi: Modern Dönem Öncesi Gayrimüslimlerin Selameti Değerlendirmelerine Dair Çağdaş Tashihler”, Kristian Peterson “Çin’de Kur’an’a Yaklaşım” , Mohammad Rustom “Çin’li Müslümanlar”, Çin’den , Wang Jianping, Hua Tao gibi alanlarında uzman araştırmacılar katılmıştır. Ayrıca Pekin Üniversitesi İslâm Araştırmaları Kürsüsü profesörlerinden ülkemizde de tanınan İslam Felsefecisi Ghulam Reza Aavani tebliğleri ile bu sempozyumda yer almıştır.

Sempozyumun açılışını Cemalnur Sargut ve Tu Weimming birlikte yapmış, Cemalnur Sargut İslam mutasavıflarının ve Konfiçyüs’ün aleme bakışını değerlendirdiği “İslam Tasavvufu ve Kadim Konfiçyüs Anlayışının Mukayesesi” başlıklı tebliği ile de toplantıya katkıda bulunmuştur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın