“Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri, Hakîkat-i Muhammediyye ve o hakîkati idrak eden Hz. Muhammed (s.a.s.) dostlarına vefâ göstermek amacıyla, her sene, İslâm’a hizmet eden kişilere ihdas edilmiştir. Ahde vefâyı yaşamak ve gayretle hizmete hürmet etmek arzusuyla, geleneksel olarak her sene verilen bu ödüller bugüne kadar farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen, yazar ve sanat insanına ulaşmıştır.

Her sene belirlenen tema çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından bu konularda eser vermiş ve hizmet etmiş akademisyen, yazar, araştırmacı ve sanatçılar arasından Peygamber’e “Dost” olarak, Peygamber ahlâkıyla yaşayıp, vermiş oldukları eserlerde de Peygamber’e hizmeti ön plana almış olan kişiler seçilir.

‘Dost’ İslâm’a Hizmet Ödülü sahipleri;
2017 Hz.Peygamber ve Fütüvvet
Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî
Fuat Sezgin
2016 “Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi”
Muhammed İkbal
Prof Dr.Süleyman Uludağ
Fuat Sezgin
2015 Özel ödüller ‘Can-ı Candır Hz. Ahmed Muhammed Mustafa’
Rene Guénon,bütün dinleri ele aldığı ve Batı medeniyetini her yönüyle tenkit süzgecinden
geçirdiği eserleriyle, özellikle din, fikir ve sanat dünyasına katkıları vesîlesiyle,
İbrahim Kalın, toplumsal muhayyileyi merkeze alan yaklaşımları ile İslâm’ın ele alınış
şekline sunduğu kavrayıcı perspektif ve İslamofobia konusunda Türk İslam bakış açısını
derinlikli olarak yansıtmış olduğu uluslararası düzeyde verdiği eserleri ve akademik
çalışmaları vesilesiyle,
2015 ‘Hicret’
Tayeeb Chouiref, “Spiritual Teachings of the Prophet” isimli kitabı vesîlesiyle,
İsmail Kara, İslâm tefekkür dünyasına katmış olduğu şümullü ve kalıcı değerler vesilesiyle,
2014 ‘Sahâbe-i Kirâm’
Asma Sayeed, “Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam” isimli kitabı
vesilesiyle,
Muhammed Emin Yıldırım, “Sahabe İklimi” isimli kitap serisi vesilesiyle,
2013 ‘Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn – Dört Halîfe’
Asma Afsaruddin, “First Muslims” isimli kitabı vesilesiyle,
Yaşar Kandemir, “Şifâ-i Şerîf” isimli kitabı vesilesiyle,
2012 ‘Kur’an‐ı Kerîm’
Ali Bardakoğlu, yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle
Bruce Lawrence, “The Qur’an: A Biography” isimli kitabı vesilesiyle,
Kur’an‐ı Kerim Çevresinde Şekillenen Sanatlar vesilesiyle 2012’de her san’at dalı için
ilâveten bir ödül takdim edilmiştir:
‐ Son devir tefsir âlimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a
‐ Kur’an tilâveti ve erken dönem Kur’an nüshaları üzerinde yaptıkları çalışmalar vesilesiyle
Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’a
‐ Kur’an‐ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan HAT sanatında Hattat Aziz Efendi’ye
‐ Kur’an‐ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan TEZHİP sanatında Muhsin Demironat’a
‐ Kur’an‐ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan CİLT sanatında İslâm Seçen’e
2011 ‘Osmanlı Pâdişahlarının Peygamber Sevgisi’
Emine Yeniterzi, “Peygamber’e Naatlar” isimli kitabı vesilesiyle,
Omid Safi, “Memories of Muhammad: Why the Prophet Matters” isimli kitabı vesilesiyle,
2010 ‘Kâbe’nin Hakîkati’
Ahmet Mustafa, “The Ka’ba: Structure of The Heart That Contains The Truth” isimli kitabı
vesilesiyle,
Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Haremeyn Tarihi” isimli kitabı vesilesiyle,
2009 ‘Hz. Peygamber’in Çevresindeki Hanımlar’
Denise Spellberg, “Politika, Cinsiyet ve İslami Geçmiş: Hazreti Ayşe bin Ebu Bekir’in
Mirası” isimli kitabı vesilesiyle,
Casim Avcı, “Muhammedü’l‐Emin: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı” isimli
kitabı vesilesiyle,
2008 ‘Ehl‐i Beyt’
Annemarie Schimmel, “Ve Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir” isimli kitabı vesilesiyle,
Mustafa Asım Köksal, “Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası” isimli kitabı vesilesiyle,
2007 ‘Mi’rac’
Muhammed Hamidullah, “İslâm Peygamberi” isimli kitabı vesilesiyle,
Yusuf Ömürlü, “Rahmet Peygamberine İlâhiler” isimli kitabı vesilesiyle,
2006 ‘Hakîkat‐i Muhammedî’
Martin Lings, “Hz. Peygamber’in Hayatı” isimli kitabı vesilesiyle,
Ali Yardım, “Peygamber Efendimizin Şemaili” isimli kitabı vesilesiyle,
2005 ‘Ahlâk‐ı Muhammedî’
Carl Ernst, “Hz. Muhammed’in Yolunda” isimli kitabı vesilesiyle.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın