Nefes Akademi’nin Amacı ve İçeriği

Nefes Yayınevi’nin, kurulduğu yıldan bu yana yaptığı yayınlar ve gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Nefes Akademi’nin kullanıcıları ile paylaşma imkânı bulduğu dijital içerik şöyle sıralanabilir:

  • Nefes Yayınevi’nin desteğiyle düzenlenen tasavvuf alanındaki bilimsel toplantı ve organizasyonlara ait video kayıtları,
  • Nefes Yayınevi’nin desteğiyle düzenlenen tasavvuf alanındaki konferans, sempozyum, seminer vb. programların duyuruları,
  • Çeşitli kaynaklardan beslenen bir etkinlik takvimi,
  • Tasavvufun yaşanan bir ilim olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu ilmin yaşadığımız hayat ile bağlantısını kurmayı hedefleyen bir yayın anlayışını izlemekte olan ve Nefes Yayınevi çatısı altında online olarak yayınlanan Her Nefes Dergisi’nden yazılar,

Dolayısıyla Nefes Akademi, kurumsal bilgilendirme, tanıtım ve ticaret amacının dışında, güvenilir bir tasavvufî bilgi arayışında olan internet kullanıcısını Nefes Yayınevi’nin bu konudaki birikimi ile zahmetsizce buluşturmayı ve bu birikimin bir eğitim hizmeti işlevi görmesini hedeflemektedir.

Nefes Akademi, yukarıda belirtilen kapsamın yanısıra Nefes Yayınevi dışındaki kaynaklardan da beslenerek aşağıdaki içeriği ve etkileşim ortamlarını da bünyesine dâhil etmeyi amaçlamaktadır:

  • Akademisyen ve mutasavvıfların tasavvufî konular üzerine yazılmış makaleleri,
  • Akademisyen ve mutasavvıfların tasavvufî konular üzerine planlanmış etkinlik duyuruları,

Nefes Akademi’nin Vizyonu

Nefes Akademi’nin vizyonu, dünyanın herhangi bir noktasında bulunan ve tasavvuf konusunda bilgi almak ve paylaşmak isteyen tüm internet kullanıcılarının tercih ettiği ve güvenerek bilgi edindiği, tasavvufî kaynak niteliği taşıyan bir platform haline gelmektir.