Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği Programında 1. Kur Eğitimi Başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği konulu eğitim programı açılmaktadır. Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kurdan oluşmaktadır.

2015-2016 Bahar döneminde açılacak olan birinci kur 12 hafta süreyle devam edecektir. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından verilecek olan dersler her hafta Perşembe günü 10 Mart – 2 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Detaylı bilgi için: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/56/mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi