Yazılar

Dışımızdaki Ben: Psikolojik Yaklaşımlar Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

DIŞIMIZDAKİ BEN: PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR EĞİTİM PROGRAMI 

Dr. Sema SÜVARİOĞLU

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 7 hafta boyunca, haftada 3 saat, toplam 21 saatlik bir eğitim programı
  • 10 Kasım – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında
  • Cuma günü 14.00 – 17.00
  • Program ücreti: 1200 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Programın amacı insana dair farkındalığı artırmaktır. 7 hafta boyunca çeşitli psikolojik yaklaşımların üzerinden giderek insanın duygu, düşünce ve davranışlarına yakından bakılmaya çalışılacaktır. Katılımcılar insana dair derin/batıni bilgileri tasavvuf dersleri ile kazanırken bu programda daha çok “dışımızdaki ben”i anlamaya çalışarak günlük yaşantımızı kolaylaştıracak, ilişkilerimizi daha kolay yönetmemize yardımcı olacak; kendi bedenimiz, kendi davranışlarımız üzerinde daha kolay hakimiyet sağlamamıza yardımcı olacak bilgiler paylaşılacaktır.

DERSLER

Bu programda aşağıdaki konu başlıkları çalışılacaktır:

  • Psikolojiye genel bakış: tarihsel perspektiften psikolojinin gelişimi.
  • Kişilik analizi. Kendimizi ne kadar tanıyoruz.
  • TA (Transaksyonel Analiz): İlişkilerimizin kodlarını çözüyoruz.
  • Sosyal psikoloji. İnsanların genel yatkınlıkları.
  • Ben ötesi psikoloji, Nefs psikolojisi
  • Psikolojide yeni akımlar: Pozitif Psikoloji, NLP, EFT, EMDR, Nöro Psikoloji

Dersler ağırlıklı etkileşimli bilgi paylaşımı şeklinde yürütülecek, küçük grup egzersizleri, bireysel çalışmalar, video gösterimleri ve konularla ilgili uygulamalarla zenginleştirilecektir.

Dr. Sema Süverioğlu Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans ve Klinik Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Bir yandan çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilim Dalında doktora çalışmalarına başladı.“ Yaratıcı Problem Çözme” konusunda hazırladığı tezini tamamlayarak doktora derecesi aldı. Takip eden yıllarda kariyerine kurumsal alanda eğitim ve danışmanlık yaparak devam ederken, 20 yıldır kamu ve özel üniversitelerde yarı zamanlı dersler vermeyi sürdürmektedir.Marmara, Boğaziçi (BÜYEM), Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Bilgi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde alanında çeşitli konularda ders vermiş ve vermektedir.25 yıldır eğitim ve danışmanlık alanında liderlik gelişimi, kişiler arası ilişkiler, yaratıcı düşünme vb. konularda onlarca eğitim geliştirmiş ve binlerce kişiye eğitim vermiştir.Yanı sıra şirketlerde insan ilişkileri açısından verimliliği artıracak çalışmalar yürütmektedir.13 yıldır, 5000 saatin üzerinde yönetici koçluğu yaparak üst – tepe yönetim seviyelerinde çalışan yöneticilere liderlik yetkinliklerini geliştirme yönünde destek vermektedir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-disimizdaki-ben-psikolojik-yaklasimlar-hakkinda