Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Mûsıkîsi I. Kur Eğitim Programı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü’nün koordinatörlüğünde, tasavvuf mûsıkîsi üzerine eğitim programı başlıyor. 5 Mart –30 Nisan 2017 tarihleri arasında 8 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 32 saatlik eğitim programı Pazar günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıt bilgileri için:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-tasavvuf-musikisi-i-kur-hakkinda

Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş: Bu başlık altında, Tasavvuf Mûsıkîsi’nin ve daha genel olarak Dînî Mûsıkînin temel konuları dinleyicilere aktarılacaktır.

Tasavvufta Mûsıkî

Klâsik Mûsıkîmizde Tasavvufta Mûsıkîsi

Tekke ve Câmi Mûsıkîsi Kavramları

Tasavvuf Mûsıkîsi Bestekârları

Mutasavvıf Şâir ve Bestekârlar

Dînî Mûsıkî Formları: Dînî Mûsıkîde kullanılan çok sayıdaki formlar tanıtılacak ve bu formların yapıları, mevcut repertuvardaki örnekleri hakkında bilgi verilecektir.

Tekke Mûsıkîsi Formları – Elif Ömürlü Uyar

Câmi Mûsıkîsi Formları – Mehmet Kemiksiz

Seminerler: Bu seminerler çerçevesinde, sınırlı fakat kendi içinde çok geniş kapsama alanına sahip ana konular hakkında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.

Mevlid – Prof.Dr. Emin Işık

Mîrâciye – Nail Kesova

Tekke Mûsıkîsi Bestekârlığı – Hakan Alvan

İrfânî Türküler – Ender Doğan

Bektâşî Nefesleri

Türk Mûsıkîsinde Durak formu

Mevlevî Âyîni ve Nefsin Mertebeleri

Tekke Mûsıkîsinde Zikir – Vasfi Emre Ömürlü

Tekke Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Vasfi Emre Ömürlü

Câmî Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Ahmet Şahin

Kasîde, Mersiye, Nâ’t ve Dînî Mûsıkîde Serbest Formlar – Mehmet Kemiksiz

Tekke Mûsıkîsinde Zikrin Önemi ve Mânâsı – Prof. Dr. Mehmet Demirci

Dînî Mûsıkîde kullanılan makamlar – Elif Ömürlü Uyar

Dînî Mûsıkîde Meşk Uygulamaları: Klâsik Türk Müziğinin temeli olan meşk usulü ile, Tasavvuf Müziğinin nâdide örnekleri, katılımcılarla çalışılacaktır

Mevlid Meşki – Emin Işık

İlâhî Meşki ve İlâhîlerde Gider – Vasfi Emre Ömürlü

Câmi Mûsıkîsi ve Tekke Mûsıkîsi Tavır Farkları – Vasfi Emre Ömürlü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği Programı

MEVLÂNA İLE MANEVİ GELİŞİM VE YAŞAM BİLGELİĞİ – III. KUR

Prof.Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM 

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Kayıt İçin:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi-hakkinda

 

 

ÜÇÜNCÜ SEVİYE İÇERİĞİ, 10 Hafta, 20 Saat, Her Perşembe 15.00-17.00

Programın bu seviyesi birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

Fizyolojik disiplin/riyâzat 

Olumsuz duygular ile yüzleşme

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından yapılandırılan ve yürütülen Mevlâna ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği programının üçüncü aşamasında Birinci ve İkinci kurda elde edilen bilgi ve farkındalık üzerine yükselen bazı uygulamalar olacaktır. Mesnevî dersleri eşliğinde verilecek üçüncü aşama; fizyolojik disiplin/riyâzat ve olumsuz duygular ile yüzleşme üst başlığını taşımaktadır. Bu aşamada, öncelikle iradenin güçlendirilmesi uygulamaları, ardından insandaki olumsuz duyguların tespiti ve onlarla yüzleşme uygulamaları yapılacaktır.

10 hafta devam edecek eğitim programında her hafta bir kavram üzerinden o kavramın;

Zihnimizdeki temsili nedir,

Gerçekte nasıldır,

Nasıl yönlendirilmelidir, soruları üzerinden konu müzakere edilecektir.

Haftalık konu başlıkları; 

Fizyolojik ve Ruhanî disiplin: Riyâzat

Nefs ile mücâhede : Kibir 

Nefs ile mücâhede: Haset

Nefs ile mücâhede: Hırs 

Nefs ile mücâhede: Tamah 

Nefs ile mücâhede: Öfke 

Nefs ile mücâhede: Tul u emel 

Manevi gıda ve nuranî feyiz ihtiyacı 

Halvet 

 Zikr 

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan manevi gelişimlerine dair hikmet ve irade uygulamalarının etki ve sonuçlarını kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden özgün bir metotla gözlemleyeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.

Üsküdar Üniversitesi’nde Tasavvuf Musikisine Giriş Eğitim Programı Başlıyor

ÜSEM Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitim programı; Elif Ömürlü Uyar, Ergun Balcı, Cüneyt Kosal, Ahmet Hakkı Turabi, Emin Işık ve Vasfi Emre Ömürlü’nün eğitmenlikleriyle yürütülecektir. 13 Haziran 2015 Cumartesi günü başlayacak ve dört hafta sürecek olan program, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi/Güney Yerleşke’de gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için, http://usem.uskudar.edu.tr/tasavvuf-musikisine-giris-egitim-programi adresini ziyaret edebilirsiniz…

TÜRKKAD Gaziantep Şubesi’nden Anneler Gününe Özel Elif Ömürlü Uyar Konseri

TÜRKKAD Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen, Elif Ömürlü Uyar’ın anneler gününe özel “Annemin Şarkıları” adlı konseri, 10 Mayıs 2015 Pazar akşamı saat 20:00’de Gaziantep Plaza Otel’de gerçekleşecektir.

Gaziantep Plaza Otel
Adres: (Eski adı Uğur Plaza) Nail Bilen Cad. No:3 Şehitkâmil/Gaziantep
Telefon: 0342 324 66 00

Kubbealtı Gençleri Mûsıkî Topluluğu – Mûsıkîmizde Bahar Konseri

Elif Ömürlü Uyar yönetiminde Kubbealtı Gençleri Mûsıkî Topluluğu 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü, saat 16:00’da Mûsıkîmizde Bahar konserini icra edecektir.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Adres:
Köprülü Medresesi, Peykhâne Sokağı, No:3 Çemberlitaş/İstanbul
Tel: 0 (212) 516 23 56, 518 92 09
Faks: 0 (212) 638 02 72
E-Posta: info@kubbealti.org.tr

www.kubbealti.org.tr

Musıkî Dinletisi Etkinlikleri

Önümüzdeki Tarihlerde Gerçekleşecek Musıkî Dinletisi Etkinlikleri

İstanbul Fetih Cemiyeti, Şiir ve Mûsıkî (11) – Mutasavvıf Şairler Programı
22 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 17:00’de İstanbul Fetih Cemiyeti’nde Şiir ve Mûsıkî-11 adlı etkinlik gerçekleşecektir.  (Sohbet: Özcan Ergiydiren, Solist:  Elif Ömürlü Uyar)

İstanbul Fetih Cemiyeti Adres:
Yeniçeriler cad. No:43 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Çarşıkapı / Beyazıt – İstanbul
Tel : 0 212 517 41 68  –  0 212 638 61 45  www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr  istfetihcemiyeti@ttmail.com

Mehmet Kemiksiz Musıkî Dinletisi
22 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 20:00’de Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde Mehmet Kemiksiz’in Türk Müziği Konseri olacaktır.

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Adres:
Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih/İstanbul
Tel: 0 212 521 55 65-66-67

Kubbealtı Akademisi – Kutlu Doğum Konseri
Kutlu Doğum Haftası ve Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefâtının 31. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 18:00’de, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda bir konser verecektir.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Adres:
Köprülü Medresesi, Peykhâne Sokağı, No:3 Çemberlitaş/ Tel: 0 (212) 516 23 56, 518 92 09
E-Posta: info@kubbealti.org.tr Web: http://www.kubbealti.org.tr

Ahmed Şahin’le Meşk
BİKSAD Bilim Kültür ve Sanat Derneği, Kutlu doğum haftası münasebetiyle, 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 20:00’de, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Ahmed Şahin’le Meşk programı düzenlenmektedir.

Adres: Zübeyde Hanım Kültür Merkezi – Fatih
İrtibat Telefon: 0212 585 53 54 – 0537 430 87 81 www.biksad.org