Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufî Eser Okumaları Eğitim Programı

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Toplam 30 saatlik bir eğitim programı
  • Hafta içi Sınıfı: 23 Eylül 2016 – 13 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 hafta boyunca Cuma günleri, 09.00- 11.00 arasında 2 saat
  • Hafta sonu Sınıfı: 24 Eylül 2016 –14 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 hafta boyunca Cumartesi günleri, 13.30 – 15.30 arasında 2 saat
  • 1 kültür gezisi
  • KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

DERSLER

İbn Atâullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye

Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

16 saat

Tasavvuf tarihinin en etkili klasiklerinden biri İbn Ataullah İskenderi’ye ait olan Hikem-i Ataiyye eseridir. Tasavvuf klasikleri arasında, üzerine yazılmış yüze yakın yorum (şerh) ile en çok yorumlanan eserlerin başında gelmektedir. İki yüz elli civarında tasavvufi özlü söz içeren eser, maneviyat yolculuğunun en kritik meselelerine dair çarpıcı açıklamalar içerir. Seminerimizde bu etkileyici eseri okumaya ve anlamaya çalışacağız.

 

Ken’an Rifâi ve 20. Asrın ışığında Müslümanlık, Abdülkerîm El-Cîlî ve İnsan-ı Kâmil

Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

14 saat

Bu derste tasavvufun temel konularından olan “insan-ı kâmil” kavramı hakkında, okunan eserlerle genel bir çerçeve sunulacak, konunun ilişkili olduğu meseleleri ve tasavvuf tarihindeki yaklaşımları tanıtılacaktır.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/62/tasavvuf-eser-okumalari