Her Nefes Dergisi 63. Sayı Aralık 2014 (Mevlâna ve İlim)

Dergiyi İndir
Editörden – Yosun Mater
Sohbetler – Ken’an Rifâî
“İlim”– Cemâlnur Sargut
Ayna Gammaz Olmaz da Ne Olur? – Elif Hilâl Doğan
Nokta İçinde Âlem – Banu Büyükçıngıl
Mesnevî’den
İlim Kendin Bilmektir– Sesil Pir
Sevdiğim Hira Kokuyor – Emine Ebru
Lucy Filmini Neden Sevdim? – Banu Ylmaz
Ne Haber?: Cemâlnur Sargut Yeniden Almanya’da – Bülent Şener
İstanbul Günleri: Şehzâdebaşı – Elif Dinler
Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 62. Sayı Kasım 2014 (Hz. Hârakani)

Dergiyi İndir
Editörden – Yosun Mater
Sohbetler – Ken’an Rifâî
“Sâmiha Ayverdi’nin Fütüvvet Anlayışı”– Cemâlnur Sargut
Perdeler – Elif Hilâl Doğan
Sıla-i Rahim – Ülkü Bozkurt
Sen Harakânî – Hundi
Hayvanların İrfânı – Hüseyin Gökhan
İbn Arabî Penceresinden Fütüvvete Bakış– Nazlı Kayahan
Yaratan’dan Ötürü Sevebilmek– Sesil Pir
Ahlâkî Formatlanma – Emine Ebru
Saklı Yürek – Eren Bayar
Hüseyin’i Sevmek – Banu Büyükçıngıl
Yaşayan Ölü’den… – Sâmiha Ayverdi
Bilgi Çağından Hikmet Çağına – Pınar Ersoy
Ok ve Yay – Arzu Eylül Yalçınkaya
Her Dem Kerbelâ – Mehmet Can Taşcı
Hoşçakal – Umut Alihan Dikel
Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 61. Sayı Ekim 2014 (Hz. İbrahim)

Dergiyi İndir
Editörden – Yosun Mater
Sohbetler – Ken’an Rifâî
“Dostluktan kasıt, Hz. İbrahim’dir”– Cemâlnur Sargut ile Söyleşi – Müge Doğan
Bal – Elif Hilâl Doğan
Tevhid – Hüseyin Gökhan
Kur’an’da Hz. İbrahim
Halil İbrahim Sofrası – Emine Ebru
İbrahim Olabilmek – Mehmet Can Taşcı
Ne Haber? – Cemâlnur Sargut Berlin’deydi – Bülent Şener
Ellerim O’nun Elleri – Umut Alihan Dikel
Çölde Teslimiyet – Banu Büyükçıngıl
Seni Sevdim Kimi Sevdim ise Sevdim Seveli – Sezin Özdemir
Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 60. Sayı Eylül 2014 (Tasavvuf ve Eğitim)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater
Sohbetler – Ken’an Rifâî
“Dileğimiz, her üniversitede bir tasavvuf enstitüsünün açılması…”– Cemâlnur Sargut
North Carolina Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün Çalışmaları – Carl Ernst
North Carolina Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün Çalışmaları – Omid Safi
Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün Çalışmaları – Weiming Tu
Kendini Bilme Okulu – Elif Hilâl Doğan
Din Tebliği – Hüseyin Gökhan
Siz Hiç Dininizin Gasp Edildiğini Hissettiniz mi?– Sesil Pir
Efendim – Yeşim
Gayret Okulu – Umut Alihan Dikel
Tekkelerden Üniversitelere – Banu Büyükçıngıl
Bir Tohum – Yosun Mater
Ne Haber? – Açık Denize Yolculuk
Zulümle Mücadele – Emine Ebru
Nokta-i Şems-i Hakîkat – Sezin Özdemir
Her Nefes Dergisi Kâtibim Dergi Günleri’nde…
Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın
Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 59. Sayı Ağustos 2014 (Gazze)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler – Ken’an Rifâî

“Gazze’de İslâm Âlemini Büyük Bir Hizmet Bekliyor”– Cemâlnur Sargut

Gazze Yanıyor – Emine Ebru

Define – Elif Hilâl Doğan

Aynı Çatı – Banu Büyükçıngıl

Gece Yürüyen Kurtuluş Fırkası – Nazende Yılmaz

Sebepler Kifâyetsiz Kalınca – Sesil Pir

Filistin’de Katliam Var – Yavuz Celep

Allah’ın Askeri – Hüseyin Gökhan

Nefesimizin Yettiği Kadar – Umut Alihan Dikel

İçimizdeki Gazze – Yeşim

Ne Haber? – Gazze Ateş Altında! – Ümit Gülbüz Ceylan

Dâvâ Adamı – Mehmet Can Taşçı

Gazze’nin Duâsı – Melike Türkân Bağlı

Gazze İçin Kelebek Etkisi – Eren Bayar

Lâ Mevcûde İllâ Hû – Sezin Özdemir

Herkesin Yapabileceği Bir Şey Var – Zehra Karpuz

Bir Nokta İdim – Ken’an Rifâî

İsrail’i Nasıl Biliriz? – Rânâ

Şimdi Yeni Bir Şeyler Yapmak Lâzım – Sema Süvarioğlu

Her Nefes Dergisi 58. Sayı Temmuz 2014 (Kenan Rifai Hz.)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler – Ken’an Rifâî

“Ken’ân Rifâî Hazretleri’nde, Hakîkat-i Muhammedî’yi Tamâmiyle Seyretmek Mümkündür” – Cemâlnur Sargut

Şükürler Olsun (Şiir) – Âsuman Sargut Kulaksız

Bir Aşk Mektubu: Hasret-i Ken’ân – Elif Hilâl Doğan

Bir Nokta İdim – Ken’ân Rifâî

İrfan Seviyesi ve Dünyâya Bakış – Dilek Güldütuna

“Hiç” – Alivefâ Büyükaksoy

Yolumun Efendisi – Banu Büyükcıngıl

Câbir İbn Hayyan – Hüseyin Gökhan

Bir Şâh-ı Felek Mertebedir Hazret-i Ken’ân – Kemâl Edip Kürkçüoğlu

Babam – Emine Ebru

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin Şerhi ile Mesnevî-i Şerif’in III. Cildinden Bir Kısım – Ken’ân Rifâî

Ağlamakla Tayyedersin – Sezin Özdemir

Gönüllerarası – Umut Alihan Dikel

Aşk, Edep ve İrfan – Sesil Pir

Ramazan Farkındalıkları – Yavuz Celep

Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 57. Sayı Haziran 2014 (Ramazan)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Ramazan, paylaşmayı hatırladığımız ve infākı sevmeyi öğrendiğimiz aydır” – Cemâlnur Sargut

 O Geliyor Gene (Mensur Şiir) – Mehmet Can Taşçı

Taşsın Rahmet Deryâsı! – Bânu Büyükcıngıl

Beş Duyu Organı ile Oruç – Sesil Pir

Geçmiş Zaman Olur Ki… –  Zehrâ Karpuz, Dilek Güldütuna, Sibel İnci, Gazâle Birol

Allâhu’s-Samed – Hüseyin Gökhan

Hoşgeldin Ramazan! – Rânâ

Ne Haber?: Cemâlnur Sargut Türk Dünyâsı Bilgeler Zirvesi’nde… – Ümit Gülbüz Ceylân

Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın

Her Nefes Dergisi 56. Sayı Mayıs 2014 (Bahar)

Dergiyi İndir
Her Nefes Aylık Tasavvuf Kültürü Dergisi’nin Mayıs 2014 sayısının konusu “Bahar ve Hz. Üftâde”…

Editörden – Yosun Mater
Sohbetler – Ken’an Rifâî
“Mürşid-i Kâmiller Uzaktaki Yakînlerdir”– Cemâlnur Sargut
Bâğ-ı aşkın andelîbi Hazret-i Üftâde’dir – Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri
Sermâyem Samimiyet Olsun– Emine Ebru
Güzel Adın İşideyim – Hz. Üftâde
Bursa’nın “B”si – Melike Türkân Bağlı
Hz. Üftâde’den…
Edeb Yâ Hû – Umut Alihan Dikel
Baharım Geldi – Banu Büyükçıngıl
‘Biz’ Baharı – Sesil Pir
Ne Haber? – Uzaktaki Yakîn: Bir Sempozyum Daha Geçti: “Uzaktaki Yakîn” Uluslararası Hz. Üftâde Sempozyumu – Ümit Gülbüz Ceylan
Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın
Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 55. Sayı Nisan 2014 (Hz. Üftâde)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Allah’a yakîn olmaktan başka çâremiz yok” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Dizinin Dibinde Olmak – Ülkü Bozkurt

Peygamber’e Uymak – Dilek Güldütuna

Varlığın Yokluğuma Değiyor – Melîke Türkân Bağlı

Elvis Presley ve Ciğer Satmak – Hüseyin Gökhan

Dertli Âşıklar Tabîbî – Bânu Büyükcıngıl

Uzaktaki Yakîn – Simitçi

Parayla Saadet Olur – Ayça

Mürşid ile İşlenmek – Emine Ebru

Kardeşe Mektup – Sanem Ömürlü

Cemâlnur Sargut’tan Yeni Kitap: “Allah’ıma Sefere Çıktım” – Melîke Türkân Bağlı

Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 54. Sayı Mart 2014 (Samiha Ayverdi)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Sâmiha Anne’nin bize öğrettiği en güzel şey, tevhiddi” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Sâmiha Ayverdi’nin “Hancı”sından… – Derleme

Ben Sâde Sana Yenilmek İçin Geldim – Bengü

Renginize Boyandık – Emine Ebru

Sâmiha Anne’nin Kelimeleri – Hüseyin Gökhan

“Batmayan Gün”den… – Sâmihâ Ayverdi

Yanan ama Tütmeyen Sultan – Bânu Büyükcıngıl

Uzaktaki Yakîn – Uluslararası Üftâde Hazretleri Sempozyumu – Ümit Gülbüz Ceylân

Mutasavvıf-Yazar Cemâlnur Sargut’a Azerbaycan’dan Fahrî Doktora Unvânı – Ümit Gülbüz Ceylân

Bakü’de Dinleme Zamānı – İlâhe

İçinden Bakü Geçen Bir Yazı… – Emine Ebru

Annenin Okyanusu (Mensur Şiir) – Umut Alihan Dikel

Evde Huzur – Dekorasyon – Duygu Tükek Aydın

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba