Yazılar

“Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi” başlıklı Sempozyum ve 13. DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri takdim töreni 15 Aralık günü Konya’da gerçekleştirilecektir.

Mevlid Kandili’nin Şeb-i Arus ile aynı haftaya denk gelmesi vesilesiyle, “Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi” başlıklı Sempozyum ve 13. DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri takdim töreni 15 Aralık günü Konya’da gerçekleştirilecektir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun yıldönümünü ve herkesi tevhid bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek gayesiyle her yıl verilmekte olan “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri, 13. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri adı altında 15 Aralık 2016 günü Konya’da gerçekleştirilecek olan törenle sahiplerini bulacak.

Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” başlığı ile düzenlenecek gecede takdim edilecek 13. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri,  Türkiye’den Prof Dr.Süleyman Uludağ’a ve yurtdışından Muhammed İkbal’e veriliyor.

Ödül töreninde açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Sempozyum ve Ödül Töreni  15 Aralık 2016 günü http://kerimvakfi.org/ sitesinden canlı yayınlanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ:   15 Aralık 2016, Perşembe

ÖDÜL TÖRENİ YERİ:        Konya Dedeman Convention Centre, Sempozyum Salonu

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Dost Ödülü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Mevlid Kandili Programı

ŞEB-İ ARÛS Etkinliği

Hz. Mevlâna’nın 743.Vuslat Yıldönümü vesilesiyle, Ü. Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Kerim Vakfı işbirliği ile 6 Aralık Salı günü ŞEB-İ ARÛS etkinliği düzenliyor.

Program “Dinle” adlı kısa filmin gösterimi ile başlayacak ve Enstitü Öğretim Yardımcısı Arzu Eylül YALÇINKAYA’nın takdimi ile devam edecektir. Ardından Cemalnur SARGUT, Prof. Dr. Emine YENİTERZİ ve Prof. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK’ün katılımları ile “Hz. Mevlâna” konulu söyleşi gerçekleştirilecektir.  Program sonunda La Edri Tasavvuf Musikisi Topluluğu üyeleri kısa bir ilahi dinletisi sunacaklardır.

Program tamamlandığında dinleyicilere günün hatırası olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK’ün kaleme aldığı SUFİLİĞİN ZİRVESİ: Hz. Mevlânâ’yı Anlamak isimli kitap hediye edilecektir.

Etkinlik http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/2016-seb-i-arus-paneli/ adresinden Canlı yayınlanacaktır.

 
 6 Aralık Salı Saat 13.30-15.30

Nermin Tarhan Konferans Salonu

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok

Üsküdar Üniversitesi, İki Doğu’nun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı Projesi Açılış Sempozyumu

İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI
AÇILIŞ SEMPOZYUMU

AÇILIŞ SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Ekim 2016 – Cumartesi
Nermin TARHAN Konferans Salonu
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke

KAYIT
09:00 – 09:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30 – 11:10

ARA
11:10 – 11:40

PROJE AÇILIŞ KONUŞMASI
11:40 – 12:10

“Japonya’da Tasavvuf Çalışmalarının Geçmiş, Şimdi
ve Geleceği: Tasavvufun Üçlü Eksen Çerçevesi ve
Disiplinlerarası Yaklaşımı”
Yasushi TONAGA, Prof. Dr.
Japonya, Kyoto Üniversitesi, Kenan Rifai Tasavvuf
Araştırmaları Merkezi, Asya ve Afrika Saha Çalışmaları
Enstitüsü

ÖĞLE YEMEĞI

PANEL 1
14:30 – 15:40

“Tasavvufun Japon Geleneksel Dini Şintoizmle
Karşılaştırılmalı Üçlü Eksen Çerçevesinde Antropolojik
Anlayışla Değerlendirilmesi”
Masayuki AKAHORİ, Prof. Dr.
Japonya, Tokyo Sophia Üniversitesi, İslâm Araştırmaları
Enstitüsü, Küresel Çalışmalar Okulu Dekanı

“Tasavvufun Üçlü Eksen Çerçevesi Perspektifinden Sudan
Tarikatlarında Tasavvufun Yorumu”
Daisuke MARUYAMA, Doç. Dr.
Japonya, Tokyo, Japon Savunma Akademisi, Beşerî
Bilimler Bölümü

ARA
15:40 – 16:00

PANEL 2
16:00 – 17:30

“Proje Kapsamında Görüş ve Değerlendirmeler”
Mahmud Erol KILIÇ, Prof. Dr.
Türkiye, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı

“Tasavvufun Teşekkül Dönemindeki Önemli Sûfîlerin Tasavvuf
Tarifleri Üzerinden İslâm Düşünce Geleneğinde Tasavvufun Yeri”
Osman Nuri KÜÇÜK, Prof. Dr.
Türkiye, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları
Enstitüsü

“Hakikatin Kestiği Parmak: İlk Tasavvuf Klasiklerinde Sufilere
Yönelik Eleştirilerin Ana Eksenleri”
Ahmet Murat ÖZEL, Yrd. Doç. Dr.
Türkiye, Yalova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim
Dalı

KAPANIŞ
17:30

İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Proje Yürütücüsü
Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
İstanbul, Türkiye

Proje Ortakları
Kyoto Üniversitesi, Asya ve Afrika Saha Araştırmaları
Enstitüsü (Graduate School of Asian and African Area
Studies), Kyoto, Japonya
Kerim Vakfı, İstanbul, Türkiye

Özet
Projenin amacı iki ülke araştırma kurumları arasında mevcut
akademik ve araştırma kapasitelerinin bir araya getirilerek
kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesidir. Proje, Japonya
ve Türkiye arasında tasavvuf alanı imkânlarının kuracağı
köprü ile akademik ve kültürel işbirliğini geliştirecektir.
Tasavvuf, akademik açıdan doktrin, toplumsal yaşamdaki
kültürel ve ahlaki boyutları ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel
yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır.
Bu yöndeki anlayışın gelişmesi için araştırmacıların birincil
kaynaklara ulaşabilmesi, okuyabilmesi, kaynakları yerinde
değerlendirebilmesi gereklidir. Türkçe yazılmış eserler
Türkiye dışındaki akademik çevrelerde çok az bilinmektedir.
Tasavvufun kültürel, doktrinel ve ahlaki tarafının Türk
toplumu üzerinde önemli tezahürleri bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
Kyoto Üniversitesinde ilgili konularda çalışan lisansüstü
öğrencilere yönelik Tasavvuf Kültürü içerikli bir eğitim
programı gerçekleştirecektir. Altı hafta sürecek olan
program 180 saat teorik ders içermektedir. Programa, Kyoto
Üniversitesi ve Japonya’nın ilgili konularda çalışmalarda
bulunan diğer Üniversitelerinden 10 doktora öğrencisi
katılacaktır. Program kapsamında Osmanlı Türkçesi ve
Paleografyası dersleri verilecek, Türkiye’deki yazma eser
birikimi tanıtılacak, tasavvuf düşüncesi ve İslam felsefesi
konuları ve birincil kaynakları, Osmanlı dönemi Türkçe
tasavvuf metinleri başta olmak üzere, incelenecektir. Bu
projeyle Tasavvuf Kültürü Eğitim Programına katılan genç
araştırmacılar, tasavvuf konularını akademik, literatür
merkezli bir meselenin de ötesinde, bu toplumu ve
kültürünü daha yakından tanıyarak anlama imkanı elde
edeceklerdir. Saha araştırmalarına konu olacak popüler
kültürün içindeki tasavvufi temaların anlaşılması, kültürel
ilişkiler tesis edilmesinde önemli ipuçları taşımaktadır.
Yapılacak çalışmalar tasavvuf konularının, ilk planda
Japon araştırmacıların akademik çalışmalarında daha
fazla yer bulması yönünde katkı sunabilir. Japonya önemli
bir akademik geleneğin temsilcisidir. Projenin, genç
nesil araştırmacıların Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında
vereceği eserlerle, uzun vadede iki ülke toplumsal bakış
açıları üzerinde ve kamusal diplomasinin gelişmesinde
olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye
ve Japonya’da bulunan araştırmacıların yapacakları diğer
çalışmalarda karşılıklı olarak gelecekteki kapasitelerinin ve
ilgilerinin yönlenmesinde katkı sağlayabilir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/