2013 “Dost” İslama Hizmet Ödülleri sahibini buldu…

Dil, din, mezhep, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan seven İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumunun 1442’inci senesi vesîlesiyle “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri takdiminin dokuzuncusunu tertîb etmek lûtfuna mazhâr olan CENAN Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği ve ALTAYKültür ve Sanat Eğitim Vakfı İslâmın, Âlemlerin Rabb’ına îman yani tevhîd anlayışını “yaşamak” niyâzıyla bu husûsî gecenin zevkini birlikte hissetmeyi dilemektedir.

Hz. Muhammed’in (s.a.s) doğumu vesilesiyle her yıl Mevlid kandili haftasında düzenlenen “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri gecesinin dokuzuncusu bu yıl “Çihâr Yâr-ı Güzîn-Dört Halife” başlığı altında Mevlid kandili haftasında26 Ocak 2013 Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonunda gerçekleştirildi.

2013 DOST Ödüllerini almaya hak kazananlar ise yurt içinden Hz. Peygamber (s.a.s.) ile ilgili pek çok eser vermiş olan kıymetli hocamız Prof. Dr. Yaşar Kandemir ve yurt dışından da “First Muslims” adlı kitabı vesilesiyle Prof. Asma Afsaruddin’dir.

Program:

1. BÖLÜM
• Kaside – Bilal Demiryürek
• Dört Halife konulu kısa film gösterimi
• Nat’ı Çıhâr-ı Yâr-ı Güzîn / okuyucular: Solmazgül Tükek (6,5 yaş), Zeynep Aysel (5,5 yaş), Elifnaz Arslan (5,5 yaş), Cenan Gencer (5,5 yaş), Gülüm İnci (7,5 yaş), Cemre Tükek (5 yaş), Nazlı Tükek (5 yaş), Berrenaz Doğan (5,5 yaş)
• Vakıflar adına Açılış Konuşması
• Kaside
• Diyanet İşleri Başkanı muhterem Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in açılış konuşması
• Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Dört Halife” konulu konuşması
• Ödül takdimleri
1. Yurt içinden Prof. Dr. Yaşar Kandemir’e Dost Ödülü takdimi
2. Yurt dışından Prof. Asma Afsaruddin’e “First Muslims” adlı kitabı vesilesiyle Dost Ödülü Takdimi
• Kaside

ARA

2.BÖLÜM
• LÂ EDRÎ konseri

Her Nefes Dergisi 40. Sayı Ocak 2013 (Dört Halife)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Cihâr Yâr-ı Güzîn” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Gönüle Sesleniş (Şiir) – Âsuman Kulaksız

İkinci Halîfe – Hüseyin Gökhan

Denge – Hümânur Bağlı

Seçilmiş Dört Dost: “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri Gecesi – Ümit Gülbüz Ceylân

Hz. Muhammed Olmak – Umut Alihan Dikel

Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu’nun Ardından 1 – Emine Ebru

Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu’nun Ardından 2 – Ayça

Dört Halîfe Hakkında – Hadis-i Şerîfler

Mütercim’den…

Gönül Himmet Umar Senden… – Vasfi Emre Ömürlü

İlâhî: Âşık Oldum Sana Candan – Akşemseddin Hazretleri

Ne Haber?: Almanya’daydık – Ümit Gülbüz Ceylân

Sûrun Üflenişi – Duygu Ülger

Düğün Bayram… – Emine Ebru

Pîr’den Niyâz… – Yeşim

Ken’ân Rifâî Hazretleri ve Mûsıkî – Elif Ömürlü Uyar

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon