III Uluslararası Malatyalı Niyazi Sempozyumu

02-03 Kasım 2012 Anemon Otel / Malatya

Düzenleme Kurulu:
• Ertan Mumcu
• Ziya Kesriklioğlu
• Prof. Dr. Saffet Sancaklı
• Prof. Dr. Hasan Kavruk
• Doç. Dr. Mustafa Arslan
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı
• Kemal Deniz
• Saim Dursun
• Orhan Tuğrulca
• Mehmet Andiç

Bilim Kurulu:

• Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
• Prof. Dr. Saffet Sancaklı
• Prof. Dr. Hasan Kavruk
• Doç. Dr. Mustafa Arslan
• Doç. Dr. Semih Ceyhan
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı

02. Kasım 2012- Cuma

Saat ; 09:00-09:30-Kayıt

Protokol Konuşmaları: 09:30-10:15-Salon Safir

• Prof. Dr. Sait Çelik- Uşak Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Cemil Çelik- İnönü Üniversitesi Rektörü
• Ahmet Çakır- Malatya Belediye Başkanı
• ……………….   Malatya Milletvekili
• Vasip Şahin – Malatya Valisi

Açılış Konferansı: 10:30-11:30-Salon Safir

•  Prof. Dr. Süleyman Uludağ-Niyazi-i Mısri ve tasavvuf anlayışı

I- OTURUM-14:00-15:30- Salon Lal

• Prof. Dr. Mehmet Akkuş- Y. Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Dekanı (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Amina Şiljak-Mısri’de özgürlük anlayışı
• Doç. Dr. Semih Ceyhan-Fatiha’nın saltanatı Sultanın adaleti: N. Mısri’nin Fatiha tefsiri
• Müfit Yüksel- Mısri’nin Bursa günleri

II-OTURUM-14:00- 15:30- Salon Akik

• Prof. Dr. Süleyman Uludağ (Oturum Başkanı)
• Cemalnur Sargut-Malatya’nın garip bülbülü
• Fatih Çıtlak-Günümüz  insanının tasavvufi şahsiyet ve metinleri anlayabilmesi için yeni kriterler
• Sadık Yalsızuçanlar-Niyazî-i Mısrî’de vahdet algısı

• TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ-16:00-17:00- Salon Safir

03.Kasım.2012-Cumartesi

III-OTURUM- 10:00-11:30- Salon Akik

• Prof. Dr. Sayın Dalkıran- Uşak Üniv. Rektör Yrd. (Oturum Başkanı)
• Doç. Dr. Mustafa Arslan-Nur-ı  Muhammedi Nazariyesinin  Mısri’nin Hz. Peygamber tasavvuruna etkisi
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı- Mısrî’nin Limni günleri
• Dr. Bülent Keneş-Mısri’de muhalefet kültürü üzerine

IV-OTURUM-10:00-11:30-Salon Lal

• Prof. Dr. Hasan Kavruk- İnönü Üniv. Eğitim Fak. Öğrt. Üyesi (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Mehmet Akkuş- Hüseyin Vassaf Beye göre Mısri
• Muhammed Bakır Mutlu –Yaşayan Niyazî-i Mısrî
• Prof. Dr. Heatth Lowry-Mısrî asitanesi
• Doç. Dr. Halil Çeçen- Mısrî’nin hatıraları

V-OTURUM-14:00-15:30-Salon Akik

• Doç. Dr. Mustafa Arslan- İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi  (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Hasan Kavruk – Mısrî’nin Malatya günleri
• Doç. Dr. Seadet Shikhiyeva- Şeyh Bedreddin ve Mısrî
• Dr. Muhammed Bedirhan- Mısrî’nin  şiirlerinde vahdet-i vücut anlayışı

VI- OTURUM-14.00-15:30- Salon Lal

• Prof. Dr. Saffet Sancaklı –İnönü Üniv. İlahiyat Fak. Dekanı- ( Oturum Başkanı)
•  Doç. Dr. Emin Işık-Mısrî’nin farklı dinlere bakış açısı ve tutumu
• Doç. Dr. Güray Kırpık-Arşiv kaynaklarına göre sürgünleri ve  nedenleri
• Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi-Türk din musikisi’nde  Mısrî’nin yeri ve önemi

15.30-16.00- Çay-kahve arası

16:00-16.30-Değerlendirme ve kapanış- Salon Akik
Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Doç. Dr. Mustafa Arslan, Doç. Dr. Emin Işık

Her Nefes Dergisi 38. Sayı Kasım 2012 (Hz. Harakani 2)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Malatya’nın Garip Bülbülü: Mısrî Niyâzî – Cemâlnur Sargut

Hasret (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Harakânî: Tevhidin Sırrı, Merhametin Kutbu – Melîke Türkân Bağlı

Zât-ı İlâhî: Harakânî – Emine Ebru

Huzurda – Hüseyin Gökhan

Abd’daki Rab: Ebu’l Hasan Harakânî – Pınar Ersoy

Anadolu’nun Kalbi: Harakânî – Yavuz Celep

Bayramım Şimdi… – Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu

Ne Haber?: Hindistan’daydık – Ümit Gülbüz Ceylân

“Hikâye” Üzerine… – Vasfi Emre Ömürlü

Bir Asker Mektubundan…

Kendi – Hümânur Bağlı

Mütercim’den…

Gönül Akademisi – Zeynep Rânâ

Röportaj: Annemarie Schimmel – 1. Bölüm

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon