Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

“HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU”

Türkiye Cumhuriyetinin sembolü Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli, tarihi önemine rağmen akademik anlamda yeterli düzeyde araştırılabilmiş değildir.
Türk Kadınları Kültür Derneği, Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi şahsiyetinin günümüz bilgi ve bakışıyla daha iyi anlaşılması amacıyla 14-16 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da Uluslararası bir sempozyum düzenledi.
Hacı Bayram-ı Velî, çok sevilip kıymet verilen ve himmetleriyle İstanbul’un fethini ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan Anadolu’da yetişmiş büyük bir mutasavvıfıdır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen bu sempozyum, büyük velînin uluslararası camiada da tanınmasını sağlayacağı için büyük önem arz etmektedir.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum tarihi ve Yeri: 14-16 Aralık 2012 Ankara
MEVLİD – 14 Aralık 2012 Cuma – Hacı Bayram Camii ANKARA -18:30
OTURUMLAR – 15-16 Aralık 2012 Cumartesi-Pazar – Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi “M” Salonu – Sıhhiye Kampüsü, ANKARA – 09:00-17:30
SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR
TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi, Ankara
TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul
ANKARA Büyükşehir Belediyesi

SEMPOZYUMU DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
ANKARA Büyükşehir Belediyesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Demirci
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Mustafa Tahralı

İLETİŞİM:
Türk Kadınları Kültür Derneği-İstanbul Şubesi
Elif Erhan
hacibayramveli@turkkad.org
SEMPOZYUM KONUŞMACI LİSTESİ
AbdürrezzaK Tek, Doç. Dr. – TÜRKİYE
Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Ayşe Yücel, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Baha Tanman, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Bilal Kemikli, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Buket Karatop, Dr. – TÜRKİYE
Carl Ernst, Prof. – ABD
Cemalnur Sargut – TÜRKİYE
Dilek Güldütuna, Dr. – TÜRKİYE
Ercan Alkan, Arş. Gör. – TÜRKİYE
Eric Geoff Roy, Prof. – FRANSA
Hakan Alvan, Dr. – TÜRKİYE
Haşim Şahin, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
İsa Yüceer, Prof. Dr. – TÜRKİYE
James Moris, Prof – ABD
Kazım Hacımeyliç, Prof. Dr.- BOSNA HERSEK
Mehmet Demirci, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mehmet Münir Atalar, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mohammed Rustom, Assistant Prof. – KANADA
Mustafa Aşkar, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Aydoğan – TÜRKİYE
Mustafa Kaçalin, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Kara, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Mustafa Tatçı, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
Nedim Tan, Arş. Gör. – TÜRKİYE
Ömür Ceylan, Prof. Dr. – TÜRKİYE
Salih ÇİFT, Doç. Dr. – TÜRKİYE
Semih Ceyhan, Yrd. Doç. Dr. – TÜRKİYE
Shiraz Sheikh, Dr. – KANADA
Serap kılıç – TÜRKİYE

Her Nefes Dergisi 35. Sayı Ağustos 2012 (Ramazan)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Orucun hakîkati, gönlümüzü Kâbe hâline getirene kadar yabancı şeylerden arıtıp temizlemektir…” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Âlemlere Rahmet (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Evdeki Ramazan – Hüseyin Gökhan

Benim İstediğim Değil, Senin İstediğin Olsun Yâ Rab!.. – Yeşim Timur

Sabrın Önemine Dâir… – Neşe Taş

Ramazan, Hurma Omleti ve Küresel Merhamet – Omid Safi

Çocukluğumun Çocuk İftarları – Şehvar Tükek

Ramazan Medeniyeti – Melisa Mercimek

Medîne’de Ramazan – Emine Ebru

Konuşan Fotoğraf – Yavuz Celep

Mescid-i Nebevî’de Bir Gece – Merâl Hasırcı

Rahmet Yağmuru – Melîke Türkân Bağlı

Hikâye: Cennetlik Kadın – Arzu Eylül Yalçınkaya

Maddî ve Mânevî Nefes – Işıl Sarraf

Mütercim’den…

Ne Haber: Bir Çocuk İftarı Daha Geçti – Ümit Gülbüz Ceylân

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba