Her Nefes Dergisi 14. Sayı Kasım 2010 (Sabır)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Bir Sempozyumun Ardından – F. Cangüzel Zülfikâr, Semih Ceyhan, Dilek Güldütuna

Bir Radyo Söyleşisinden – Cemâlnur Sargut, Zâhide Ülkü Bâkiler

Sohbetler – Ken’ân Rifâî

Sâhibe Dönüş – Gökhan Çalışkan

Dile Gelen Taş’tan – Sâmiha Ayverdi

Rızâ ve Sabır – Neşe Taş

Derleme – Yavuz Celep

Sarsıntı, Sükûnet ve Bayram – Nâzende Yılmaz

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba